Post contractual vacant, de expert (S) FAP | Rezultatul la proba prctică

Rezultatele la proba scrisă

Nr.crt.  Nume/prenume candidat Punctaj Admis/Respins
1 Diaconu David 100 pct. Admis pentru interviu