Post contractual vacant, de expert (S) FAP | Rezultatul la proba prctică

http://combinova.se/?oq=binary-option-robot&c59=82 binary option robot binaire opties derivaten Rezultatele la proba scrisă

http://www.aenfinstallatietechniek.nl/?oa=binaire-opties-demo.com&7b7=61 binaire opties demo.com
Nr.crt.  Nume/prenume candidat Punctaj Admis/Respins
1 Diaconu David 100 pct. Admis pentru interviu