Post contractual vacant, de Secretar IA(S) | Rezultatul selecţiei de dosare