Post contractual vacant, de Secretar IA(S) | Rezultatul probei scrise

Detalii legate de concurs, aici.

REZULTATUL PROBEI SCRISE:

BĂILESCU ADELA ELENA - 76.6 PUNCTE- ADMIS PENTRU PROBA PRACTICA
IONIŢĂ FLORINA - 90 PUNCTE - ADMIS PENTRU PROBA PRACTICA

PROBA PRACTICA se va desfăşura pe 17.11.2016 in str.Povernei, nr.6 la ora 11.