top binary options uk

Concurs pentru promovarea în grad profesional imediat superior pentru funcţia de execuţie de secretar II cu studii superioare în cadrul Departamentului de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană

best binary options broker uk

option binaire compte démo

opções binárias análise técnica

  • Legea nr.1/2011 -Legea educatiei nationale.
  • Ordinul MECT nr.5289/2008 privind diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă
  • Ordinul MECTS nr.4151/2010 privind diploma de master şi suplimentul la diplomă
  • Ordinul MENCS nr. 6125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie