Post contractual vacant, de Director General Administrativ Adjunct, pe perioadă nedeterminată | Rezultatul selecţiei dosarelor

 

Detalii legate de concurs, aici.

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs

Perpelea Octavian - admis