Concurs pentru promovarea în grad profesional imediat superior pentru funcţia de execuţie de secretar II cu studii superioare în cadrul Facultăţii de Administraţie Publică

opzioni binarie a 5 minuti Facultatea  de Administraţie Publică organizează examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior pentru funcția de executie de secretar II cu studii superioare.

binäre optionen check

broker opzioni binarie a 5 minuti
Condițiile generale de participare la examen sunt cele prevăzute în H.G. nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și în OMEN nr. 5138/15.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual.

trading online opzioni binarie 60 secondi

no qualifying loans
Condițiile specifice de participare la examen sunt

wall street millionaire binary options
  • obținerea calificativului ”foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii 2 ani

https www bdswiss com it pareri
Examenul se va desfăşura la sediul SNSPA din bdul Expozitiei în data de 24.04.2017, ora 10.00 – proba scrisă ( Punctaj minim 50 puncte).

cash 1 loans phoenix az
Bibliografie
Legea nr.1/2011 -Legea educatiei nationale.
Ordinul MECT nr.5289/2008 privind diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă
Ordinul MECTS nr.4151/2010 privind diploma de master şi suplimentul la diplomă
Ordinul MENCS nr. 6125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie