Post contractual temporar vacant, de secretara (S), pe perioadă determinată de 1 an | Rezultatele selecţiei dosarelor

Detalii legate de concurs, aici.

Rezultatele finale:

SLOBOZEANU DANIELA -  admisa

Proba scrisă: 10.07.2017, ora 11.00.