Post contractual temporar vacant, de secretara (S), pe perioadă determinată de 1 an | Rezultatul final

Detalii legate de concurs, aici.

 

SLOBOZEANU DANIELA

Proba scrisa - 88 puncte
Proba practica - 80 puncte
Interviu - 100 puncte

Rezultat final: SLOBOZEANU DANIELA - 89,3 PUNCTE - ADMIS