Post contractual vacant, de expert (S), pe perioadă determinată de 1 an | Rezultatul probei scrise

 

Detalii legate de concurs, aici.

CONSTANTIN ADRIAN EMIL- 86 puncte- ADMIS pentru interviu
RUNCEANU CAMELIA-IULIANA- 47 puncte - RESPINSA

Interviul va avea loc pe data de 05.10.2017,in str, Povernei, nr. 6 la ora 12.00