Posturi contractual vacante, de administrator financiar cu studii superioare, pe perioadă nedeterminată cu periodă de probă din cadrul Directiei Economice | Rezultatul concursului

 

La  interviu domnul ANDREI CONSTANTIN   a obtinut 25,00 puncte - respins.
 
Deoarece, domnul ANDREI CONSTANTIN nu a obtinut la fiecare proba un punctaj  minimum de  50 puncte canditatul este respins.
 
Conform HG nr.286/2011 art.28 alin.3 lit.a si art.29 alin.3 lit. a sunt declarati admisi canditatii care au obtinut minimum de 50 puncte la proba scrisa si minimum de 50 puncte la interviu/ proba practica.
 
"art.28(3) Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut:
 a) minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie;"
 
si
 "art.29(3) Sunt declaraţi admişi la interviu şi/sau proba practică candidaţii care au obţinut:
 a) minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie; "