Rezultatul probei scrise pentru ocuparea postului de contabil (M)- debutant din cadrul Directiei Economice

NEDELCU LENUTA- LAURA  - 57 puncte - ADMISA PENTRU INTERVIU
Interviul  va avea loc in str. Povernei, nr. 6 la ora 09.30