Rezultatul selectiei dosarelor pentru ocuparea postului de expert in cadrul programului ERASMUS +pe perioada de 1 an

CÎRSTEA CAMELIA RALUCA - ADMISA
IANCU MAGDALENA - ADMISA
ZAVASTIN ION - ADMIS


Proba scrisa a concursului  va avea loc in str. Povernei, nr.6 la ora 10.00