BAREMELE ŞI REZULTATELE PROBEI SCRISE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE CONSILIER JURIDIC ÎN CADRUL DIRECŢIEI JURIDICE

BAREM CORECTARE


Varianta II


1.Detaşarea, conform Codului Muncii.-25 puncte

-noţiune-5 pct

-caracteristici-5 pct

-efecte-5 pct

-cazurile de încetare 10 pct

2.Consiliul de administraţie al universităţii.-20 puncte


-noţiune şi componenţă-10 pct


- principalele atribuții-10 pct

3.Contestația la executare.-30 puncte


-obiect și condiții de forma 10 pct


- instanta competentă și condiții de admisibilitate-15 pct


-termene-5 pct

4.Drepturile reale corespunzătoare proprietații publice.-25 puncte


-definiție-5 pct


-enumerare-5 pct


 -trasături -15 pct

REZULTATE PROBA SCRISĂ


BUJIU GRIGORE CRISTINEL - 23 puncte - RESPINS


CIUTEANU SIMONA - absent


DUMBRAVĂ ION - 30 puncte - RESPINS


IONESCU ANCA - absent


IAPORNICU ROBERT LAURENŢIU - 40 puncte - RESPINS


IONIŢĂ MARIANA MAGDALENA - absent


IANCU MAGDALENA - absent


MOLDOVAN IRINA - absent


STAN ADRIANA DIANA - 70 puncte - ADMIS


SIMENE ELENA - 21 puncte - RESPINS


TOHAT CORIN ADRIAN - 20 puncte - RESPINS


VERDEŞ DANA CRISTINA - absent

Proba practică va avea loc în data de 21.11.2017 la ora 9.00, în sediul din str.Povernei nr.6, camera 102

http://www.snspa.ro/snspa/informatii-publice/posturi-vacante/posturi-scoase-la-concurs/item/1548-1-post-contractual-vacant-de-consilier-juridic-in-cadrul-directiei-juridice-pe-perioada-nedeterminata