1 POST CONTRACTUAL VACANT DE SECRETAR (S) DIN CADRUL DIRECTIEI SCOLARITATE PE PERIOADA DETERMINATA DE 6 LUNI

Rezultatul selectiei dosarelor de concurs pentru postul de secretar (S)  din cadrul Directiei Scolartiate:
-CODESCU GABRIELA - admisa