1 POST CONTRACTUAL VACANT DE ECONOMIST (S) DIN CADRUL DIRECTIEI CONTROL INTERN PE PERIOADA DETERMINATA DE 6 LUNI

Interviul concursului de economist (S) din cadrul Directiei Control Intern din data de 31.01.2018 se va sustine   in str. Povernei la ora 09.00.

Rezultatul probei scrise a  concursului de economist(S)  din cadrul Directiei Control Intern:
- CHIRACHES GAROFITA- 96 puncte- admisa pentru interviu