1 post contractual vacant, de contabil/ economist debutant, în cadrul programului ERASMUS+, pe perioadă determinată de 1 an

Interviul  concursului se va sustine in data de 01.02.2018 la ora  10.00  in Str. Povernei, nr. 6.

- ADAM ANDREEA GABRIELA - 70 puncte- admisa pentru interviu