1 POST CONTRACTUAL VACANT DE SECRETAR (S) DIN CADRUL DIRECTIEI SCOLARITATE PE PERIOADA DETERMINATA DE 6 LUNI

Proba practica (calculator)  concursului se va sustine in data de 05.02.2018 la ora  11.00  in Bld. Expozitiei, nr. 30A

Rezultatul probei scrise a concursului pentru postul de secretar (S)  din cadrul Directiei Scolartiate:
-CODESCU GABRIELA - 94 puncte - admisa pentru proba practica( calculator)