1 POST CONTRACTUAL VACANT DE SECRETAR (S) DIN CADRUL DIRECTIEI SCOLARITATE PE PERIOADA DETERMINATA DE 6 LUNI

Interviul  concursului se va sustine in data de 07.02.2018   in Bld. Expozitiei, nr. 30A

Rezultatul probei practice (calculator) a concursului pentru postul de secretar (S)  din cadrul Directiei Scolartiate:
-CODESCU GABRIELA - 100 puncte - admisa pentru interviu