1 POST CONTRACTUAL VACANT DE SECRETAR(S) DIN CADRUL DIRECTIEI SCOLARITATE PE PERIOADA DETERMINATA DE 6 LUNI

Rezultatul interviului:
CODESCU GABRIELA- admisa

Rezultatul concursului:
Proba scrisa - 94 puncte
Proba practica(calculator) -100 puncte
Interviu - admisa pentru angajare incepand cu data de 12.02.2018