2 posturi de secretar cu studii superioare în cadrul Facultăţii de Administraţie Publică

http://www.generalclad.com/pd/91/1527.html long term bad credit loans no guarantor În conformitate cu prevederile H.G nr. 286/2011, Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, Şcoala Natională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs 2 posturi de secretar cu studii superioare în cadrul Facultăţii de Administraţie Publică.

http://www.cardigansarah.com/pw/215/3694.html citibank cash loan on credit card

http://annkempster.com/pt/103/1853.html santander personal loans how long icici home loan insurance policy Calendarul desfăşurării concursului:

insurance loan advance
  • 27.10.2014-10.11.2014: Depunerea dosarelor de concurs la Serviciul resurse umane şi verificarea documentelor din dosar
  • 11.11.2014-19.11.2014: Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs
  • 28.11.2014: Susţinerea probelor de concurs

reputable online auto loans for bad credit     
Dosarele de concurs se depun la Serviciul Resurse Umane, telefon 0372177170.

http://300seconds.co.uk/pr/175/3146.html quicker payday loan

https://www.petrinum.de/pc/41/746.html loan broker commission rate 8000 loan bad credit Tematica de concurs se află la Serviciul de Resurse Umane.

http://www.bunker.nu/pf/247/4346.html what is an fha loan limit

bmw loaner lease specials nj http://www.barth-schuhbandl.de/px/202/ american advantage payday loans Dosarul de concurs trebuie să conțină:

  • Diploma de licență cu foaia matricolă
  • Cerere de înscriere la concurs
  • Copie după cartea de identitate
  • Curriculum vitae
  • Copie carnet de muncă, adeverință care atestă vechimea în muncă
  • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
  • Cazier judiciar