2 posturi de secretar cu studii superioare în cadrul Facultăţii de Administraţie Publică

binäre optionen ig În conformitate cu prevederile H.G nr. 286/2011, Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, Şcoala Natională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs 2 posturi de secretar cu studii superioare în cadrul Facultăţii de Administraţie Publică.

trading con posteitaliane no credit check auto loans in canada Calendarul desfăşurării concursului:

  • 27.10.2014-10.11.2014: Depunerea dosarelor de concurs la Serviciul resurse umane şi verificarea documentelor din dosar
  • 11.11.2014-19.11.2014: Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs
  • 28.11.2014: Susţinerea probelor de concurs

binäre optionen trading tipps     
Dosarele de concurs se depun la Serviciul Resurse Umane, telefon 0372177170.

opzioni binarie intervaĺlo quotazioni opzioni binarie 60 secondi fibonacci Tematica de concurs se află la Serviciul de Resurse Umane.

opinioni su opzioni binarie financing customers Dosarul de concurs trebuie să conțină:

  • Diploma de licență cu foaia matricolă
  • Cerere de înscriere la concurs
  • Copie după cartea de identitate
  • Curriculum vitae
  • Copie carnet de muncă, adeverință care atestă vechimea în muncă
  • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
  • Cazier judiciar