1 post de secretar cu studii superioare în cadrul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice, pe perioadă determinată

enter site În conformitate cu prevederile H.G nr. 286/2011, Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, Şcoala Natională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs 1 post de secretar cu studii superioare în cadrul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice, pe perioadă determinată.

http://www.donnaklara.com/my/234/trading-212.html

http://www.bothniafritid.se/post-4722 Zithromax è un antibiotico a largo spettro. Prima di assegnare farmaco paziente per determinare la sensibilità per i capelli che ha causato la malattia in questo paziente. dovrebbe essere sempre presa un'ora prima dei pasti o 2 ore dopo un pasto. Il farmaco viene assunto solo 1 volta al giorno.

videocorso opzioni binarie

see here Calendarul desfăşurării concursului:

  • 27.10.2014-10.11.2014: Depunerea dosarelor de concurs la Serviciul resurse umane şi verificarea documentelor din dosar
  • 11.11.2014-19.11.2014: Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs
  • 28.11.2014: Susţinerea probelor de concurs

go site     
Dosarele de concurs se depun la Serviciul Resurse Umane, telefon 0372177170.

http://www.sgrewe.de/ok/60/meinungen-ber-binre-optionen.html watch Tematica de concurs se află la Serviciul de Resurse Umane.

see http://www.enterijermaximum.com/bf/78/opzioni-binarie-migliore-strategia.html Dosarul de concurs trebuie să conțină:

  • Diploma de licență cu foaia matricolă
  • Cerere de înscriere la concurs
  • Copie după cartea de identitate
  • Curriculum vitae
  • Copie carnet de muncă, adeverință care atestă vechimea în muncă
  • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
  • Cazier judiciar