Post de Director General Administrativ Adjunct

software analisi opzioni binarie SNSPA scoate la concurs un post de Director General Administrativ Adjunct. Concursul va avea loc în data de 09.03.2015 la ora 10:00, la sediul SNSPA din str. Povernei nr. 6 şi va consta într-o probă scrisă şi un interviu.

http://gunaydinet.com/pi/77/ opzioni binarie inganno

binäre optionen 30 sekunden Bibliografia de concurs o gasiţi la serviciu Resurse Umane, telefon 0372 177 170.

opzioni binarie a 14 giorni redditività

http://energypop.com/bu/70/opzioni-binarie-come-secondo-lavoro.html opzioni binarie come secondo lavoro http://creditsmartrepair.com/bx/80/opzioni-binarie-tntvillage.html opzioni binarie tntvillage+ Documentele solicitate:
-cerere de inscriere la concurs;
-copie act identitate;
-copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
-copie conform cu originalul a cărţii de muncă şi adeverinţă de vechime în muncă după 01.01.2011;
-cazier;
-adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
-CV;
-copie certificat de căsătorie dacă este cazul.

strategia vincente per opzioni binarie

opzioni binarie fineco tasse http://www.evcilbahce.com/bb/13/broker-opzioni-binarie-conto-demo.html broker opzioni binarie conto demo Calendarul desfăşurări concursului pentru post Director General Administrativ Adjunct
-26.01.2015 -19.02.2015 perioada depunere dosare;
-25.02.-26.02.2015 verificarea dosarelor;
-09.03.2015 proba scrisă, ora 10;
-09.03.2015 interviu, ora 14.

opzioni binarie swisse