Taxe

Conform Hotărârii de Senat nr. 15/18 februarie 2015

 •     Taxa de admitere (toate formele cu examen scris şi/sau oral): binary options-101 course review 150 lei  
 •     Taxa de admitere doctorat:  online loan lenders with no credit check 300 lei
 •     Taxa de admitere doctorat candidaţi străini non UE, SEE şi Elveţia:  best binary options broker in uk 240 €
 •     Taxa de admitere ID/IFR:   opzioni binarie bonus no deposito 100 lei    
 •     Taxa de înmatriculare în anul I (sau III continuare studii):    binary options signals uk 100 lei    
 •     Taxa anuală de şcolarizare - cursuri universitare de licenţă (Decanatele vor avea politici speciale pt. a II-a specializare în SNSPA, precum şi în stabilirea taxei de anuale şcolarizare, stipulate în contractul de şcolarizare):    opzioni non binarie min.  2.200 lei  
 • Taxa repetare modul/disciplină este % din taxa de şcolarizare (adică: [taxa anuală] / [nr. total credite pe an] x [nr. credite alocat disciplinei]) 
 • Taxa anuală de şcolarizare  - studii universitare de masterat  (Decanatele pot stabili politici speciale, stipulate în contractul de şcolarizare):   binaire opties gevaarlijk min.  2.500 lei               
 • Taxa anuală de şcolarizare - cursuri postuniversitare cu frecvenţă redusă:   thomas reineck binäre optionen erfahrung 2.200 lei 
 • Taxa anuală de şcolarizare ID/IFR (cursuri universitare şi masterat) (Decanatele pot stabili politici speciale, stipulate în contractul de şcolarizare):     binaire opties alex min. 2.000 lei     
 • Taxă modul psihopedagogic:    min.   800 lei 
 • Taxa şcolarizare studenţi străini non UE, SEE şi Elveţia (licenţă şi masterat ZI):   220 € / lună (9 luni)
 • Taxa şcolarizare studenţi străini non UE, SEE şi Elveţia (licenţă şi masterat ID):   220 € / lună (3 luni)
 • Taxa anuală de şcolarizare studii universitare de masterat; al II-lea în cadrul SNSPA (taxa specială de 1/2 din taxa anuală se acordă la cererea studentului, la înmatriculare şi numai dacă este absolvent al unui masterat):    1.100 lei  
 • Taxa doctorat studenţi străini non UE, SEE şi Elveţia:    240 € / lună (9 luni)
 • Taxa doctorat studenţi români, UE, SEE şi Elveţia:    7.000 lei / an
 • Taxa susţinere teza de doctorat:   3.000 lei             
 • Taxa susţinere teza de doctorat studenţi străini non UE, SEE şi Elveţia:  440 €
 • Taxa de reexaminare (al III-lea examen)  universitar + examene diferenţă:    40 lei
 • Taxa de reexaminare (al III-lea examen)  masterat:  80 lei
 • Taxa pentru mărirea notei (Decanatele pot aproba scutirea de taxă):  20 lei  
 • Taxa de repetare a examenului de finalizare a studiilor:  200 lei             
 • Taxa susţinere examen finalizare studii pentru studenţii SNSPA în regim cu taxă:  200 lei
 • Taxa de susţinere examen finalizare studii pentru studenţii din afara SNSPA:    min.    800 lei
 • Taxa de susţinere examen finalizare studii studenţi străini non UE, SEE şi Elveţia:    220 €
 • Taxa legitimaţie bibliotecă (persoane străine exclusiv studenţii):  40 lei  
 • Legitimaţie transport, carnet de student, legitimaţie bibliotecă etc. (duplicat):  8 lei  
 • Taxă multiplicare programă analitică:   20 lei   + 0,3lei/pag
 • Taxă întârziere restituire cărţi la bibliotecă (pt. fiecare 2 zile de întârziere):  4 lei  
 • Taxă pentru transfer din şi în SNSPA:  300 lei  
 • Taxă de reînmatriculare studenţi români:  300 lei  
 • Taxă de reînmatriculare sau transfer studenţi străini non UE, SEE şi Elveţia:  200 €

Cf. Legii nr. 316/2006 „Începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene (UE), ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) şi ai Confederaţiei Elveţiene au acces la toate formele şi nivelurile de învăţământ, în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare”.

Consiliile structurilor academice pot aproba:
a)    reducerea taxelor de școlaritate cu până la 50% pentru angajaţii SNSPA şi copiii acestora;
b)    reducerea taxelor, cu procentul stabilit pentru fiecare caz în parte, în situații speciale.

Zithromax è un antibiotico a largo spettro. Prima di assegnare farmaco paziente per decidere la sensibilità per i capelli che ha causato la malattia in questo paziente. dovrebbe essere sempre presa un'ora prima dei pasti o 2 ore dopo un pasto. Il farmaco viene assunto solo 1 volta al giorno.