SIPOCA 9

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Direcția pentru Descentralizarea Administrației Publice, în parteneriat cu Școala Națională de Studii Politice și Administrative, implementează proiectul

CONSOLIDAREA CADRULUI PENTRU CREȘTEREA CALITĂȚII SERVICIILOR PUBLICE ȘI PENTRU SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII LA NIVEL LOCAL (SPC)

 

Surse de finanţare
 • Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP

Scopul proiectului
 • Dezvoltarea unui set unitar de instrumente pentru consolidarea capacității administrației publice de a presta/furniza în mod eficient și performant servicii publice de calitate pentru cetățeni și mediul de afaceri

Obiective specifice
 • Asigurarea premiselor pentru fundamentarea soluțiilor referitoare la repartizarea optimă a competențelor între autoritățile administrației publice centrale și locale

 • Asigurarea unei viziuni unitare asupra modului de elaborare, implementare, monitorizare și evaluare a standardelor de calitate și după caz, de cost, pentru serviciile publice descentralizate

 • Dezvoltarea de metode și instrumente pentru monitorizarea și evaluarea capacității administrativea autorităților administrației publice locale

 • Creşterea capacităţii autorităților și instituțiilor de la nivelul administrației publice centrale de a îşi exercita clar și coerent calitatea de coordonator metodologic asupra creării politicilor publice în materia descentralizării

Rezultate așteptate
 • Analiza situației existente din perspectiva serviciilor publice furnizate/prestate de administrația publică
 • Metodologia de elaborare a standardelor de calitate și de cost pentru servicii publice descentralizate dezvoltată și aplicarea acesteia în vederea elaborării de propuneri de standarde de calitate și, după caz, de cost, pentru 2 domenii de servicii publice

 • Propuneri de standarde de calitate și, după caz, de cost pentru  servicii publice descentralizate
 • Metodologia de evaluare și monitorizare a capacității administrative a unităților administrativ-teritoriale
 • Sistem de monitorizare și evaluare a standardelor de calitate și cost și a capacității administrative a unităților administrativ-teritoriale

 Durata
 • 36 luni (2016-2019)
 Valoarea
 • 37.138.773,25 lei, din care 31.208.453,94 lei valoare eligibilă nerambursabilă (84,032%) și 5.930.319,31 lei cofinanțarea eligibilă a beneficiarului (15,968%)

Finanțarea proiectului s-a aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice Nr. 346/17.03.2016

Pagina web proiect SIPOCA 9: www.ddap.ro

Anunț selecție experți:

 1. Anunt selectie experti – 1 aprilie 2016
 2. Anunt selectie experti- 15 aprilie 2016
 3. Anunt selectie experti – 27 mai 2016
 4. Anunt selectie experti – 13 iunie 2016
 5. Anunt selectie experti – 17 iunie 2016
 6. Anunt selectie experti – 24 iunie 2016
 7. Anunt selectie experti – 4 iulie 2016
 8. Anunt selectie experti – 20 iulie 2016
 9. Anunt selectie experti – 26 septembrie 2016
 10. Anunt selectie experti – 3 octombrie 2016
 11. Anunt selectie experti – 29 noiembrie 2016
 12. Anunt selectie experti – 22 decembrie 2016
 13. Anunt selectie experti – 5 ianuarie 2017
 14. Anunt selectie experti – 17 februarie 2017
 15. Anunt selectie experti – 2 octombrie 2017
  • Din cauza unei erori materiale, anuntul de selectie experti lansat in data de 2.10.2017 nu a fost transpus corespunzator si se anuleaza. Anuntul de selectie va fi relansat in data de 5.10.2017
  • Precizare: Candidaturile transmise pe baza anuntului din 2.10.2017 vor fi luate in considerare. Candidatii vor primi pe email numar de inregistrare pentru dosarele depuse
 16. Anunt selectie experti – 5 octombrie 2017
 17. Anunt selectie experti – 20 octombrie 2017
 18. Anunt selectie experti – 10 noiembrie 2017ERATA ANUNT SELECTIE EXPERTI PROIECT SIPOCA 9
  Dintr-o eroare materiala precizam ca numarul de pozitii de Expert economist a fost transpus gresit in anunt.

  Preizam ca numarul corect de pozitii Expert economist este pentru 2 domenii: domeniul Cultura: domeniul Servicii comunitare de utilități publice (SUP1): alimentarea cu apa, canalizarea si epurarea apelor uzate, colectarea, canalizarea si evacuarea apelor pluviale;alimentarea cu energie termica in sistem centralizat).
  Anuntul a fost corectat.

  19. Anunt selectie experti – 29 noiembrie 2017

  20. Anunt selectie experti – 20 februarie 2018

  21. Anunt selectie experti – 02 aprilie 2018

  22. Anunt selectie experti – 23 mai 2018

Comunicate de presă

Facebook Pagelike Widget