Proiecte de mobilitate în învățământul superior

Proiecte de mobilitate în învățământul superior

Pentru proiectul de mobilitate, SNSPA a încheiat un acord inter-instituțional cu University College of SouthEast Norway. În cadrul acestui tip de proiect se vor finanța mobilitatea studenților si mobilitatea personalului.

Mobilitatea studenților

Această acţiune permite studenţilor din SNSPA să efectueze o perioadă de studii de 3 până la 12 luni (în cadrul aceluiași an academic) în Norvegia și reciproc, studenților de la USN Norvegia să efectueze o perioadă de studii (în cadrul aceluiași an academic) cu aceleași condiții asupra duratei, în România.

Mobilitatea studenţilor pentru studii se realizează în cadrul acordului inter-instituțional încheiat între SNSPA şi USN, ambele universități deținând o Cartă Erasmus pentru Învățământul Superior (ECHE) aprobată de Comisia Europeană.
Studenţii vor fi selectaţi de instituţiile de învăţământ superior unde sunt înmatriculați printr-un proces clar şi transparent, cu respectarea prevederilor Mecanismului Financiar SEE 2009-2014, privind selecția participanților și pot fi selectați pentru mobilitate studenți aflați în oricare din cele 3 cicluri (licenta, masterat, doctorat). Acestia vor fi considerati “beneficiari de fonduri SEE” și echivalenți cu studenții Erasmus.

Înainte de plecare, studenţii SEE semnează un contract pentru studii care include urmatoarele documente:

 • Un “acord de studiu” ce conţine programul de studiu; acest acord trebuie aprobat şi semnat de SNSPA, de USN şi de către student

 • “Carta studentului SEE” care precizează drepturile şi obligaţiile studenţilor pe perioada de studii în străinătate si care este similară cu Carta Studentului Erasmus. Documentul se găsește aici

La sfârşitul perioadei petrecute în străinătate, USN trebuie să pună la dispoziţia studentului şi a SNSPA o foaie matricolă prin care se confirmă că programul convenit s-a încheiat, precum şi rezultatele obţinute. SNSPA trebuie să recunoască pe deplin perioada petrecută în străinătate, conform contractului de studiu, de preferinţă folosind sistemul de credite ECTS. Perioada de mobilitate SEE trebuie inclusă şi în Suplimentul la Diplomă.

Studenţii SEE sunt scutiţi de plata taxelor de şcolarizare, înscriere, examen şi acces la laboratoare şi la bibliotecă în instituţia gazdă. Pe perioada studiilor SEE în străinătate, studenţii trebuie să primească în continuare orice bursă sau împrumut de care beneficiau în ţara lor de origine.

Studenţii cu nevoi speciale pot solicita un grant specific după ce au fost selectaţi pentru o perioadă de mobilitate.

 • Grant lunar pentru studenții români care merg la studii în Norvegia – 1200 € sumă forfetară
 • Grant lunar pentru studenții din Norvegia care vin la studii în România – 700 € sumă forfetară
 • Adițional: 500 € sumă forfetară pentru transport și asigurare pe persoană

Reguli specifice de eligibilitate:

 • Organizaţiile candidate trebuie să fie instituții de învățământ superior acreditate din România. ECHE este obligatorie

 • Entitățile gazdă trebuie să fie situate într-unul din SD

 • Mobilitatea studenţilor pentru studii și a personalului pentru predare se bazează pe acordurile bilaterale (inter-instituţionale) dintre instituţiile de învăţământ superior participante, ambele trebuind să deţină o ECHE

 • Pentru studenți, instituţia de origine trebuie să asigure recunoaşterea totală a perioadei de mobilitate, folosind creditele ECTS. Recunoașterea se va face pe baza Contractului de studiu/de formare care trebuie aprobat de toate părţile înaintea începerii perioadei de mobilitate. În cazul special al unei perioade de plasament care nu este inclusă în curriculum-ul studentului, instituţia care îl trimite trebuie să recunoască acest plasament cel puţin prin intermediul Suplimentului la diplomă. Se încurajează folosirea documentelor Europass pentru mobilitate

 • Studentul trebuie să fie înscris într-o instituţie de învăţământ superior care deţine o ECHE (extinsa, pentru plasamente) şi să fie înscris la studii care se încheie cu o diplomă recunoscută sau cu o altă calificare recunoscută de nivel terţiar până la şi incluzând nivelul studiilor doctorale (respectiv postdoctorale in cazul mobilitatii pentru cercetare)

 • Studentul trebuie să fie înscris cel puţin în al doilea an de studii – ciclul I. Pentru plasamente, aceasta condiție nu se aplică

Contractare

Beneficiarul va primi exemplarul de contract în formă electronică, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor, având obligația de a trimite 2 exemplare completate, ștampilate și semnate în original de către reprezentantul legal al instituției, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la primirea exemplarului electronic.

 
Mobilitatea personalului
Această acţiune include finanțarea următoarelor posibilități:

 • Misiuni de predare pentru personalul didactic din SNSPA, cu o durată între 2 zile și 2 săptămâni (excluzând zilele de călătorie), în cadrul USN, Norvegia și reciproc (minimum 8 ore de predare pe săptămână sunt obligatorii)

 • Participare la seminare, ateliere, cursuri de formare, vizite de studiu, conferințe, job shadowing pentru personalul didactic și nedidactic din SNSPA la USN și reciproc; durata este între 2 zile și 1 săptămână

SNSPA și USN trebuie să fi convenit în prealabil asupra programului de activităţi pe care urmează să le desfăşoare personalul participant la mobilitate (predare sau formare). Programul trebuie să conțina cel puțin: scopul și obiectivele generale ale misiunii, rezultatele scontate în urma activităților și un program concret al întregii perioade. Atunci când este vorba despre un cadru didactic cu o misiune de predare, misiunea trebuie să aibă la bază un acord inter-instituţional între SNSPA și USN.

Beneficiarii sunt selectaţi de SNSPA printr-un proces clar și transparent cu respectarea prevederilor Mecanismului Financiar SEE 2009-2014, privind selecția participanților. Aceștia vor fi considerați “beneficiari de fonduri SEE” și echivalenți cu “personalul didiactic și nedidactic Erasmus”. Beneficiarii cu nevoi speciale pot solicita un grant specific după ce au fost selectaţi pentru o perioadă de mobilitate.

 • Grant pentru personalul din România care merge în Norvegia – 250 € /zi; 1250 € /săptămână; 2200 € pentru 2 săptămâni. Acestea sunt sume forfetare

 • Grant pentru personalul din Norvegia care merge în România – 150 € /zi; 750 € /săptămână; 1250 € pentru 2 săptămâni. Acestea sunt sume forfetare
 • Adițional: 500 € sumă forfetară pentru transport și asigurare pe persoană

* ORGANIZAREA MOBILITĂȚILOR (OM) – SE VA FINANȚA DIN FONDURI SEE NUMAI PENTRU SNSPA

Organizarea mobilităţilor studenţilor şi personalului instituţiilor de învăţământ superior se referă la crearea unor condiţii optime de către entitățile gazdă, prin asigurarea unui sprijin de calitate, în vederea realizării unei perioade de studiu, de plasament, de predare sau formare. Instituţia gazdă primeşte un grant OM pentru cheltuielile de management, valoarea acestuia depinzând de numărul de studenti sau personal din universități primit.

Pregătirea și implementarea mobilităților “incoming” în cadrul instituțiilor gazdă cuprind, între altele: informare, tutorat, sprijin în asigurarea cazării, monitorizare, raportare.

Facebook Pagelike Widget
Urmărește-ne pe Twitter
 • Congratulations to the 26 professors and postdoc researchers who were selected to take part in the CIVICA Faculty… https://t.co/DxrWkNPCxx

 • @JoannaGrams

  RT @JoannaGrams: Hello from Strasbourg where today we’re opening the 2nd edition of the European Student Assembly! Proud to be representing…

 • @EUI_EU

  RT @EUI_EU: The ⏰ is ticking! Apply by 31 May to participate in the @CIVICA_EU Summer School on 'Challenges of Transnational Democracy'.…