Au început înscrierile la programul postuniversitar „Inovare publică și strategii Smart City”

Programul postuniversitar de educație permanentă de perfecționare intitulat „Inovare publică și strategii Smart City” a fost elaborat de colectivul Facultății de Administrație Publică din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) în vederea instruirii personalului instituțiilor publice în domenii conexe conceptului de Oraș Inteligent (Smart City).

Urmându-l, veți afla ce trebuie creat sau, după caz, dezvoltat, pentru o integrare eficientă a sistemelor fizice, digitale și umane în vederea construirii unui mediul necesar dezvoltării sustenabile, prospere și incluzive a viitorului orașelor. În cadrul cursului veti intra în contact cu inovatori și antreprenori, leaderi ai domeniilor lor de expertiză, care ne vor oferi exemple concrete de proiecte Smart City implementate cu succes în țară și în străinătate – proiecte în care aceștia au avut rol activ în implementarea lor.

Împreună vom explora dimensiunile unui Smart City, rolul omului și a sistemelor tehnologice; vom dezvolta concepte precum open data și crowdsourcing și traseul optim necesar a fi parcurs pentru implementarea cu succes a conceptului studiat. Vom discuta depre concepte precum etică, securitate, dreptul la respectarea vieții private precum și cât de importante sunt aceste elemente pentru comunitățile viitorului. Împreună vom încerca să trasăm cadrul optim de realizare a unui proiect de tip Smart City.

Ce subiecte va acoperi cursul „Inovare publică și strategii Smart City”?
Activitatea didactică din cadrul cursului de „Inovare publică și strategii Smart City” se va desfășura de-a lungul a douăzeci de ore distribuite în cinci întâniri consecutive astfel:

 • Întâlnirea 1 (online) – lector Eduard DUMITRAȘCU: cursul va începe prin a examina îndeaproape ce sunt orașele inteligente explorând viziunile asupra modului în care acestea pot transforma mediile de lucru și viețile noastre plecând de la premisa de sustenabilitate a proiectelor din zona smart.
 • Întâlnirea 2 (online) – lector Cătălin VRABIE: are rolul de a porni o analiză a rolului oamenilor din smart cities (atât de pe poziția de cetățean dar și din cea de edil sau a altor actori importanți din viața orașelor) și diferitele abordări pe care reprezentanții acestora le-au avut pentru a dezvolta comunitatea: de la investiții în tehnologie la soluții co-proiectate cu ajutorul cetățenilor.
 • Întâlnirea 3 (online) – are ca scop prezentarea proiectelor Smart City dezvoltate de actori ai acestui ecosistem pentru a vedea, în operă, cum acest concept ajută la îmbunătățirea calitații vieții și creșterea confortului cetățenilor – Directia de Mobilitate Urbana din cadrul Primariei Sectorului 4, Bucuresti;
 • Întâlnirea 4 (online) – lector Cornel BĂRBUȚ: se va examina rolul pe care îl poate juca tehnologia, datele și analiza acestora în transformarea orașelor luându-se în considerare provocări precum etica, confidențialitatea și dreptul la respectarea vieții private. Se vor explora conexiunile dintre inovația urbană și viitoarele modele de interacțiune dintre obiecte (Internet of Things – IoT).
 • Întâlnirea 5 (online) – lector Ioan GÂF-DEAC: vizează importanța conducerii orașului și a guvernării în general în dezvoltarea orașelor inteligente, în elaborarea politicilor publice ce urmează a forma cadrul necesar dezvoltării investigând oportunitățile și barierele cu care se confruntă orașele de astăzi în drumul lor de a deveni (mai) smart; se impune nevoia de standardizare și efectuarea de măsurători pentru a verifica stadiul progresului.

Până la finalul cursului veți putea…

 • înțelege în profunzime conceptele și dezbaterile actuale din jurul conceptului de smart city;
 • identifica și recunoaște rolul și importanța IT&C în abordarea provocărilor urbane de astăzi și din viitor;
 • realiza importanța unei guvernări smart în crearea orașelor inteligente și a rolului fiecărui actor participant pe scena dezvoltării urbane;
 • explora abordări diferite folosite de cele mai vizibile exemple de orașe smart din lume;
 • înțelege conexiunile dintre inovațiile din domeniul tehnicii și comunitățile urbane.

Cui îi este destinat acest curs?

Tuturor. Tuturor celor care se folosesc de tehnologie atât în scopuri personale cât și sociale. Și nu ne gândim doar la specialiști, deși ținuta cursului este una academică, ci la toți cei care privesc spre orizontul, prea larg poate, al simbiozei om-mașină / societate-sisteme informatice.

Pentru a-l ancora de cadrul legislativ național facem precizarea că acest curs vine în întâmpinarea prevederilor din cadrul Strategiei Naționale privind Agenda Digitală pentru România 2020, contribuind la dezvoltarea unui corp de profesionişti în domeniul E-Guvernării și al Orașelor Inteligente, prin punerea în aplicare a măsurile care vizează educarea și formarea în acestea. Menționăm în continuare câteva dintre liniile strategice de dezvoltare și de acțiune identificate de noi la nivelul strategiei amintite:

(E1) Furnizarea de servicii publice îmbunătățite prin utilizarea eGuvernării 2.0.

 • Definirea perimetrului informațional al serviciilor publice.
 • Implementarea unei structuri instituționale menite să susțină implementarea proiectelor de tip eGuvernare.
 • Identificarea registrelor naționale de date şi a proprietarilor acestora în vederea asigurării interoperabilității.
 • e-Participare.

(E2) Promovarea adoptării serviciilor de eGuvernare.

 • Implementarea mecanismului de feedback şi evaluare.
 • e-Identitate.
 • Implementarea portalurilor web de tip One Stop Shop pentru evenimentele de viață și extinderea funcționalităților portalurilor existente

 

(E3) Optimizarea utilizării TIC în cadrul operațunilor guvernamentale.

 • Îmbunătățirea modului de implementare a serviciilor publice electronice.
 • Promovarea inovației.

 

(ED3) Utilizarea TIC (OER şi Web 2.0) în cadrul procesului de învăţare şi în cadrul procesului de Învăţare pe toată Durata vieţii (Life-Long-Learning).

 • Pregătirea permanentă a competenţelor de specialitate TIC ale personalului administraţiei publice.

 

 

Cine sunt lectorii?

Cătălin VRABIE

Eduard DUMITRAȘCU Ioan GÂF-DEAC Cornel BĂRBUȚ
Lector universitar la SNSPA – responsabil cu predarea disciplinelor de IT&C din cadrul Facultății de Administrație Publică; organizator al conferinței Internaționale Smart Cities ajunsă astăzi la cea de a VIII-a ediție. Coautor al volumului „Smart Cities – de la idee la implementare” Președinte Asociația Română pentru Smart City, asociație recunoscută pentru proiectele de Oraș Inteligent în care s-a implicat. Amintim: Caravana Smart City, Harta Proiectelor Smart City, Smart City Industry Awards. Coautor al volumului „Smart Cities – de la idee la implementare” Administrator Public al Sectorului 4, City Manager, responsabil în cadrul primăriei S4 de coordonarea și orientarea strategică și operațională a dezvoltării socio-economice. Antreprenor. CEO VEGACOMP Consulting, companie specializată pe dezvoltarea soluțiilor de Smart Cities precum: Smart Parking, IoT, Smart Pole, Smart Home, Smart Metering.

 

Finalitate

Celor douăzeci de ore menționate mai sus li se mai adaugă douăzeci de ore pentru studiu individual și elaborarea proiectului final sub îndrumarea lectorilor.

În urma examenului (care constă în prezentarea proiectului) veți primi certificat de absolvire eliberat de Ministerul Educației Naționale.

Cursul „Inovare publică și strategii Smart City” totalizează 4 (patru) credite transferabile distribuite astfel:

 • două credite pentru activitatea didactică;
 • două credite pentru elaborarea și susținerea lucrării finale.

 

Ocupații vizate (conform COR)

 • Specialist în e-Guvernare;

Cursul oferă competențe și pentru următoarele ocupații:

 • Administrator Public;
 • Manager de inovare;
 • Consilier instituții publice.

 

Costuri

Taxa de școlarizare pentru programul postuniversitar „Inovare publică și strategii Smart City” este de 500 lei (include taxa de înscriere, taxa de înmatriculare și taxa de examinare finală).

Taxa de şcolarizare se achită integral odată cu înscrierea.

Înscriere

Perioada: 15 – 29 octombrie 2020.

Acte necesare înscrierii:

 • fişa de înscriere (disponibilă aici);
 • diploma de licenţă sau echivalentă în copie legalizată;
 • certificatul de naştere (copie legalizată);
 • certificatul de căsătorie, în cazul candidaţilor care, după căsătorie, şi-au schimbat numele (copie legalizată);
 • copie a actului de identitate;
 • adeverinţă medicală tip, eliberată de către cabinetul medical sau de medicul de familie, în care se menționează apt pentru profilul la care se candidează.
 • chitanţa care atestă plata taxei de şcolarizare (500 lei).

Plata se face in contul SNSPA – Facultatea de Administrație Publică: RO 38 BRDE 445 SV 19964904450.

 

Recomandăm candidaților să se preînscrie pe email la adresa următoare: vrabie.catalin@gmail.com .

Admiterea la curs se face în baza dosarului.

Elementele din dosar trebuie scanate si trimise pe adresa ana.suciu@administratiepublica.eu (D-na. Ana Suciu, secretarul sef al Facultatii de Administratie Publica – tel: 0372.249.786) cu subiectul “Inscriere curs Smart City”.

 

Detalii legate de calendarul cursurilor, aici.

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget