Catedra UNESCO pentru Politici în Ştiinţă şi Inovare

Catedra UNESCO pentru Politici în Ştiinţă şi Inovare

Înființată în iulie 2012, Catedra UNESCO pentru Politici în Ştiinţă şi Inovare își propune să dezvolte și să consolideze activitățile educaționale și de cercetare din domeniile politicii, științei și managementului inovării, oferind consultanță și asistență pentru formularea și evaluarea politicilor publice pentru cercetare-dezvoltare și inovare. Catedra monitorizează evoluții și tendințe în știință, tehnologie și sisteme de inovare, realizează analize prospective și oferă recomandări pentru formularea deciziilor strategice.

Catedra UNESCO pentru Politici în Ştiinţă şi Inovare din SNSPA acordă o atenție deosebită problematicii cooperării științifice internaționale și rolului jucat de diplomația științifică, de mecanismele de partajare a cunoașterii pentru dezvoltarea politicilor științei, de programele de cooperare pe axa Nord-Sud și de programele trilaterale cu anvergură regională. În preocupările Catedrei intră și chestiuni legate de dimensiunea etică a cercetării științifice și a dezvoltării tehnologice, precum și problema comunicării rezultatelor cercetării în societate.

În cadrul Catedrei UNESCO pentru Politici în Ştiinţă şi Inovare din SNSPA, funcţionează Center for Strategic Policy Intelligence – Higher Education and Regional Development.

Facebook Pagelike Widget