Proiecte încheiate

Proiecte încheiate

 

Titlul proiectului I.D./Sursă de finanțare Perioada de implementare
Reguli de vot și comportament strategic. Experimente de teren și de laborator în contextul român PN-II-ID-PCE-2011-3-0746 2011 – 2015
Societatea civilă şi statul. Analiza dezbaterilor publice pe teme de gen și mediu în România post-comunistă PN-II-ID-PCE-2011-3-0895 2011 – 2015
Gospodării şi gospodari în România sec XX. Un inventar de bunuri şi valori CNCSIS IDEI 2009-2011
Globalizare şi educaţie – Universitatea orientată spre proiecte, noul model de universitate pentru secolul XXI CNCSIS 2008-2011
SPRINT 2020- Internaţionalizarea învăţământului superior românesc – valoare adaugată brandului de ţară CNMP (Centrul National de Management Programe (CNMP) 2007-2010
Dialog şi politici publice UEFISCSU-CNCSIS 2007-2010
Diaspora in sfera politico-mediatica din Romania. De la eveniment la constructia mediatica a problemelor publice UEFISCDI 2012-2015
Security Risk on Food Supply Chain – Risk Perception & Communication, bilateral research project, National School of Political and Administrative Studies SNSPA Romania & Middle East Technical University, METU Turkey UEFISCDI 2013-2014
RSC.DDR.2010 – Studiu privind tranformarea politicilor de responsabilitate socială corporativă în pârghii ale dezvoltării durabile a României Centrul Naţional de Management Programe (CNMP) 2007-2010
HERA – Hazard seismic (Multihazard), Expunere, Risc, Adaptare (Vulnerabilitate/Mecanisme de coping/comunicarea riscului) Centrul Naţional de Management Programe (CNMP) 2007-2010
Reprezentarea şi comunicarea riscurilor naturale la nivel social UEFISCSU-CNCSIS 2006-2008
Fenomenul migraţiei forţei de muncă şi formarea publicului diasporic: impactul asupra spaţiului public şi practicilor instituţionale UEFISCSU-CNCSIS 2009-2011
CICERO – Comunicare interculturală în context european: Construcţia unei paradigme conjunctive privind noile raporturi dintre culturile naţionale şi emergenţa identităţii culturale europene UEFISCSU-CNCSIS 2009-2011
COMESTOS – Construcţia mediatică a europenizării ca problemă publică în contextul integrării europene a societăţii româneşti UEFISCSU-CNCSIS 2009-2011
Bucovina, răspântie intre imperii apuse Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică (ANCS) și Wallonie Bruxelles International 2008-2010
IREC – Industrial Relations in Europe UEFISCDI 2013-2015
ACADEMIC CONNECT: Parteneriat și vizibilitate internațională pentru promovarea excelenței didactice și de cercetare a SNSPA MEC-CNFIS 2020
#StudentSNSPA: traseu educațional echitabil, integrare și reușită pe piața muncii MEC-CNFIS 2020
Dezvoltarea procedurilor şi instrumentelor instituţionale de evaluare pentru creşterea calităţii activităţii didactice (EVAL-CAD) MEC-CNFIS 2020
Susținerea cercetării de excelență în cadrul Școlii doctorale în domeniul Științelor administrative din SNSPA prin dezvoltarea capacității de cercetare științifică avansata (START) MEC-CNFIS 2020
SNSPA – educaţie incluzivă şi acces pe piaţa muncii, Continuă#Educaţia MEC-CNFIS 2021
e-QUAL EDU. Medii digitale pentru îmbunătățirea calității educației și creșterea inserției pe piața muncii. Maximizarea beneficiilor tehnologiilor vizuale în procesul de învățare prin medii virtuale de predare MEC-CNFIS 2021
PracTIC – Dezvoltarea infrastructurii de formare practică a studenților din domeniul științelor sociale din SNSPA și înființarea Laboratorului experimental de simulare a proceselor administrative MEC-CNFIS 2021
Academic Advance: dezvoltarea capacității de cercetare interdisciplinară de excelență a SNSPA în domeniul Management MEC-CNFIS 2021
GLOBALUNI: Developing a Globally Aware and Mobile University MEC-CNFIS 2021
Creativitate și Excelență în Studiu, Integrare Academică și Socială – CESIAS@SNSPA Proiect privind Învăţământul Secundar ROSE, gestionat de Ministerul Educaţiei Naţionale – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externǎ şi asigurată de Banca Mondială. 2018 – 2021
Comunicarea științei către tinerele generații: Metaforele prin care învață copiii noștri UEFISCDI 2020-2022
Stabilirea agendei publice în noul peisaj mediatic (SAG-MED) UEFISCDI, PN III 2020-2022
#AlumniSNSPA: integrare și reușită pe piața muncii MEN-CNFIS 2022
#AlegeEducația MEN-CNFIS 2022
Academic Excellence: reziliență și dezvoltare a calității activității didactice a SNSPA după provocările pandemiei de Covid-19 MEN-CNFIS 2022
Excelență în cercetarea științifică. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare interdisciplinară din SNSPA (EXCELL) MEN-CNFIS 2022
Hub de parteneriate practice – stimulent al sustenabilității și inovării. HUBpractik MEN-CNFIS 2022
Shaping the internationalization of higher education through partnerships at SNSPA MEN-CNFIS 2023
Practică pentru viitor MEN-CNFIS 2023
Policy Accelerator Hub MEN-CNFIS 2023
Valorificarea rezultatelor cercetării și creșterea impactului publicațiilor științifice din SNSPA (VALORIS) MEN-CNFIS 2023
AI EDU – Inteligența artificială și noile tehnologii în procesele academice și etica universitară MEN-CNFIS 2023
#ÎmpreunăSpreSucces: optimizarea perspectivelor pe piața muncii pentru studenți și absolvenți MEN-CNFIS 2023
CRESC – Echitate, incluziune socială și acces la educație de calitate în SNSPA MEN-CNFIS 2023
Titlul proiectului I.D. proiect Perioada de implementare
Burse doctorale in sprijinul cercetarii: Competitivitate, calitate, cooperare in Spatiul European al Invatamantului Superior BDCCC POSDRU/6/1.5/S/1 2008-2011
Consolidarea capacităţii instituţionale a consorţiului regional al regiunii de dezvoltare Bucureşti – Ilfov (CRBI) POSDRU/41/3.3/G/25767 2009-2011
Strategii de inovare a organizării muncii în domeniul medical din regiunea Bucureşti – Ilfov – STAR MED POSDRU/40/3.2/G/36881 2009-2011
Restructurarea programului de formare si cercetare doctorală în domeniile ştiinţe politice, ştiinţe
administrative, sociologie şi ştiinţe ale comunicării- DOCT
POSDRU/21/1.5/G/16838 2009-2012
Inovare academică şi succes pe piaţa muncii POSDRU/18/1.2/G/11495 2010-2012
Burse doctorale pentru dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere – BDSC POSDRU/88/1.5/S/63181 2010-2013
Burse doctorale pentru o societate sustenabilă – BDSS POSDRU/107/1.5/S/76844 2010-2013
Formarea şi dezvoltarea aptitudinilor şi interesului pentru cercetarea ştiinţifică teoretică şi aplicată a studenţilor din ciclul de licenţă şi masterat în domeniul ştiintelor sociale şi politice POSDRU/56/1.2/S/36310 2010-2013
Stilul de învăţare şi temperamentul şcolarilor – instrumente pentru o educaţie creativă POSDRU/87/1.3/S/61341 2010-2013
Instrumente si mecanisme de crestere si facilitare a accesului la invatamantul superior bazate pe dezvoltarea parteneriatelor orizontale si verticale intre institutii de invatamant, structuri centrale si locale ale sistemului educational si actorii sociali/sectoriali POSDRU/52/1.2/S/41506 2010-2013
Formare de cadre didactice in demeniul educatiei pentru cetatenia democratica (FORM) POSDRU/19/1.3/G/21648 2010-2013
Construcţia şi implementarea unui program doctoral inovator interdisciplinar cu privire la problematica romilor POSDRU/107/1.5/S/82729 2010-2014
E.H.R – Antreprenoriat pentru resurse umane POSDRU/92/3.1/S/53763 2011-2013
Cooperare inter-universitară pentru dezvoltarea de cursuri şi programe de masterat de calitate în domeniul evaluării de programe şi politici publice POSDRU/18/1.2/G/28682 2011-2013
Inovaţie şi competenţe în programele de master – o perspectivă aplicativă, orientată spre nevoile specifice ale beneficiarilor din sistemul penitenciar POSDRU/18/1.2/G/40459 2011-2014
Iniţiativă pentru societatea civilă POSDRU/93/3.3/S/54954 2011-2014
Revenirea foştilor deţinuţi pe piaţa muncii şi integrarea lor în societate POSDRU/70/6.2/S/33488 2011-2014
Comunicare pentru dezvoltare durabilă POSDRU/18/1.2/G/39631 2012-2014
Internaţionalizare, echitate şi management universitar pentru un învăţământ superior de calitate (IEMU) POSDRU/155/1.2/S/136180 2014-2015
Burse doctorale si postdoctorale pentru tineri cercetători în domeniile Ştiinţe Politice, Ştiinţe Administrative, Ştiinţele Comunicării şi Sociologie POSDRU/159/1.5/S/134650 2014-2015
Consiliere şi strategii de pregătire practică pentru o carieră de succes în comunicare POSDRU/161/2.1/G/132320 2014-2015
Dezvoltarea curriculară şi creşterea relevanţei programelor de studiu în administraţie publică prin metode inovative de blended learning şi corelare cu piaţa muncii POSDRU/156/1.2/G/133208 2014-2015
Educație universitară competitivă în domeniul managementului de program POSDRU/156/1.2/G/140627 2014-2015
Euroantreprenoriat – Calificări universitare pentru europenizarea societăţii româneşti POSDRU/156/1.2/G/140578 2014-2015
Dezvoltarea spiritului antreprenorial şi competenţe profesionale sporite pentru studenţii din Regiunea Bucureşti – Ilfov POSDRU/156/1.2/G/140719 2014-2015
Internaționalizarea SNSPA – mecanisme de creștere a competitivității și calității activității de cercetare – iSNSPA iunie – decembrie 2017
Consolidarea cadrului pentru creșterea calității serviciilor publice și pentru sprijinirea dezvoltării la nivel local (SPC) Cod SIPOCA 9 2016-2019
Starea Națiunii. Construirea unui instrument inovator pentru fundamentarea politicilor publice Cod SIPOCA 11 2016-2019
A New Narrative for EU Elections and Beyond: How to Engage Youth 2018-2019
A new narrative for Europe: Bringing More Union into The European Union 2018-2019
Mind the Gap: Politica de Coeziune a UE ajută la creșterea calității vieții cetățenilor din România Cod 2018CE16BAT148 2019-2020
INCLUZIUNE ȘI EGALITATE DE ȘANSE POST-2020 – Cadru strategic național de politică pentru incluziunea socială și egalitatea de sanse post 2020 Cod SIPOCA 653 2019-2020
Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate – QAFIN Cod SIPOCA/SMIS2014+: 16

2017 – 2021

 

Cercetător-antreprenor pe piața muncii în domeniile de specializare inteligentă Cod SMIS 2014+: 124708 2019 – 2022
Building an innovative network for sharing of best educational practices, incl. game approach, in the area of international logistics and transport Programul Erasmus+ 2019 – 2022
STRATEGY CCUS Orizont 2020 2019 -2022
STEP UP – “Stepping up the European cooperation and communication among Public & Private organizations for the PROTECTION of posted worker’s rights” Programul Uniunii Europene pentru Ocuparea Forței de Muncă și Inovare Socială – „EaSI” – Axa Progresului 2020 -2021
EMBRACE. Curriculum pentru Antreprenoriat Social Corporativ Programul Erasmus+ 2020 – 2022
Protecting Academics at Risk: A Survey of European and EU Practice (PROAC) CIVICA 2022
Titlul proiectului I.D. proiect Perioada de implementare
INSTALL
Innovative Solutions to Aquire Learning to Learn
517750-LLP-1-2011-1-IT ERASMUS 2011-2014
ECLIPSE
European Citizenship Learning in a Programme for Secondary Education
517815-LLP-2011 -IT- COMENIUS -CMP
European Media and the Public Sphere
Jean Monnet Chair
Jean Monnet Programme
Enlargement of the European Administrative Space to South-Eastern Europe
“Ad personam” Jean Monnet Chair
Jean Monnet Programme
Absorption capacity of the EU pre-accession programs in the Western Balkan countries
Jean Monnet Chair
Jean Monnet Programme 2012-2014
Electoral Behavior. An experimental approach from the laboratory and the field of Romanian local and general elections RC12+06 2012-2013
Trust and Transitions in Modes of Exchange US National Science Foundation 2010-2011
Resilience of subsistence in Romanian agrarian households CBM Swedish Biodiversity Centre – Uppsala 2013-2015
Overcoming disparities on access to quality basic palliative care in the community: Partnerships to identify and improve clinical, educational, legal, and economical barriers Programul de Cooperare Elvetiano-Roman 2013-2015
Facing the Challenges of Policy Research Through Training Strategists in Europe” Directoratul General pentru Educaţie şi Cultură al Comisiei Europene, Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) 2009-2011
OpenEUdebate: Matching politics with policy Jean Monnet Programme 2018 – 2021
School of Knowledge Production and Transfer for Global Economy and Governance (SKOPE4GEG) EEA Grants 2019 – 2022
Linking Europe At the Periphery (LEAP) Jean Monnet Programme 2019 – 2022
Online mapping of nationalist narratives, with disruptive and polarizing potential in social media United States Agency for International Development, Cooperative Agreement 2021
Developing the Eastern and South-Eastern Europe Network of Women Experts in International Relations Black Sea Trust for Regional Cooperation al German Marshall Fund al SUA 2021 – 2022
Facebook Pagelike Widget