Despre CeCOP

Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională (CeCOP)

Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională (CeCOP) funcționează în cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative în baza Deciziei Senatului SNSPA cu nr. 30/27.03.2007. Centrul de Consiliere și Orientare Profesională urmăreşte completarea procesului educațional oferit de către universitate, contribuind la consolidarea unor relaţii funcţionale în interiorul comunității universitare, dar și a unor raporturi bune cu alte comunităţi universitare din ţară şi din străinătate, și totodată cu instituţiile publice, agenții economici și organizațiile neguvernamentale interesate. CeCOP este finanţat din veniturile proprii ale SNSPA şi deserveşte toate facultăţile din SNSPA. CeCOP poate participa în competiții de proiecte cu finanţare națională sau internațională.

Principalele obiective ale CeCOP sunt:

  • Oferirea de servicii de consiliere (inclusiv academică) şi orientare în carieră pentru studenţii SNSPA;
  • Îmbunătăţirea oportunităţilor de angajare a studenţilor SNSPA;
  • Creşterea performanţelor academice şi o mai bună integrare în viaţa academică internă şi internaţională;
  • Facilitarea accesului studenţilor la programe de internship şi de voluntariat, în cadrul diverselor instituţii publice şi organizaţii partenere şi interesate;
  • Informarea studenţilor în legătură cu activităţile de educaţie formală, non-formală şi informală desfăşurate în ţară şi în străinătate;
  • Promovarea ofertei academice şi a imaginii SNSPA către publicul larg și în rețele parteneriale.

Dintre proiectele derulate de CeCOP, amintim:

  • Zilele Porţilor Deschise la SNSPA – este un eveniment desfăşurat pe parcursul unei săptămâni (câte o zi pentru fiecare facultate din cadrul SNSPA), în care elevii de liceu au şansa de a participa la activităţi precum cursuri, proiecţii de film, workshop-uri şi dezbateri specifice domeniului fiecărei facultăţi.
  • SNSPA Internship Fair – este dedicat studenţilor SNSPA şi reuneşte organizaţii, companii şi agenţii ce îşi prezintă oferta de internship-uri și job-uri. În acelaşi timp se desfăşoară şi conferinţe şi workshop-uri ce au ca scop pregătirea studenţilor pentru construirea unei cariere de succes.
  • Observatorul angajabilităţii – CeCOP, împreună cu personalul administrativ şi didactic SNSPA, dar şi cu un număr de studenţi cu statut de voluntari, culeg, analizează şi prelucrează informaţiile referitoare la traseul educaţional şi profesional al absolvenţilor de studii universitare. Concluziile studiului sunt utile pentru stabilirea strategiilor de dezvoltare în domeniul relaţionării cu piaţa muncii din domeniile aferente programelor de studii oferite de către SNSPA.
  • Tutoriat – oferă studenţilor din anul I oportunitatea de a obţine informaţii cu privire la cursuri, seminarii, activităţi din SNSPA şi chestiuni administrative. Fiecărei grupe de studenţi îi corespunde câte un tutore.
Facebook Pagelike Widget