Granturi SEE

Granturi SEE

Despre Granturile SEE

În perioada 01.06.2020 – 30.09.2022, SNSPA, prin Facultatea de Administrație Publică, are în derulare un proiect de mobilități finanțat prin Granturile SEE – Mecanismul financiar 2014-2021, contract nr. 19-MOB-0038, cu universități partenere din Norvegia și Islanda.

 

Partenerii inițiali au fost:  University of South-Eastern Norway din Norvegia și Rejkjavik University din Islanda. Ulterior, a fost încheiat un nou acord de cooperare și cu University of Iceland.

 

Beneficiari direcți: studenții și profesorii.

 

Avantaje pentru studenți: îmbunătățirea performanțelor de învățare; sporirea capacității de angajare și îmbunătățirea oportunităților de carieră; îmbunătățirea competențelor lingvistice; sensibilizarea interculturală etc.

 

Avantaje pentru cadrele didactice: îmbunătățirea competențelor de predare-învățare; o mai bună înțelegere a practicilor, politicilor și sistemelor legate de educație, formare sau tineret din Norvegia și Islanda; creșterea calității activității didactice etc.

 

Universitățile partenere respectă principiile SEE și se ocupă de selecția beneficiarilor, de monitorizare și evaluare, precum și de implementarea activităților stabilite. Cu cât sinergia dintre domeniile de studiu și de cercetare ale ambelor universități este mai bună, cu atât mai multe mobilități vor putea fi oferite studenților, iar profesorii vor avea ocazia să-și îmbunătățească competențele de predare-învățare.

 

 

În 13 octombrie 2016, Guvernul României şi guvernele Norvegiei, Islandei şi Liechtensteinului – ca state donatoare, au semnat Memorandumul de Înţelegere pentru implementarea Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2014-2021, prin care României i se alocă fonduri în valoare de 254,560,000 euro.

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 acoperă mai multe programe de finanţare, care au ca scop reducerea discrepanţelor sociale şi economice între ţările SEE şi consolidarea cooperării între statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) și cele 15 țări beneficiare (Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia și Ungaria).

 

Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP), 2014-2021 urmărește:

 • Îmbunătăţirea calităţii şi relevanţei educaţiei şi formării;
 • Mobilitatea de învăţare a studenţilor şi a personalului din învăţământul universitar între ţările donatoare şi ţările beneficiare;
 • Cooperarea şi parteneriatele între educaţie şi piaţa muncii;
 • Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice

şi acordă o atenţie specială:

 • formării şi educaţiei în învăţământul profesional și tehnic (inclusiv şcoli postliceale);
 • mobilităţilor studenţilor şi personalului din învăţământul universitar;
 • incluziunii sociale în învăţământul preuniversitar;
 • educaţiei pentru democraţie şi cetăţenie;
 • îmbunătăţirii situaţiei populaţiei Roma.

În cadrul programului, se pot finanţa:

 • Vizite pregătitoare;
 • Proiecte de mobilitate bilaterală;
 • Proiecte de cooperare strategică sau de mică anvergură;
 • Proiecte naţionale care consolidează cooperarea între şcoli VET şi companii;
 • Proiecte naţionale pentru asigurarea unei incluziuni efective a copiilor Roma în şcoală.

 

Mai multe informații, aici.

 

Proiecte de mobilitate în învățământul superior

Proiecte de cooperare inter-instituțională

Facebook Pagelike Widget