Reviste academice

Reviste academice

CULTURE. SOCIETY. ECONOMY. POLITICS

Această revistă academică, inițiată în anul 2021, propune analiza culturii într-un cadru multi-, inter- și trans-disciplinar. Nu se poate studia domeniul culturii fără a explora ecosistemele sociale, economice și politice în care aceasta se manifestă, având în vedere o dinamică complexă de interdependențe. Revista încurajează studii din cele mai diverse care să contribuie nu doar la o mai bună înțelegere a fenomenelor investigate, ci și la propunerea de abordări care duc la dezvoltarea sectoarelor culturale și creative, precum și a societății contemporane în sine. Revista are un focus aplicat, încurajând contribuțiile să fie orientate către practică și relevante pentru lumea contemporană. Nu doar academicienii, ci și practicienii sunt invitați să trimită contribuții și să analizeze situații specifice și inițiative de succes în țările emergente. Se dorește construierea unei platforme de comunicare între mediul academic și cel profesional.
Website: sciendo.com/journal/CSEP

 

EUROPEAN JOURNAL OF LATIN AMERICAN STUDIES/REVISTA EUROPEA DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

Revista (bilingvă) este o inițiativă a Institutului de Studii Latino-Americane din cadrul DRIIE-SNSPA și a apărut din dorința de a disemina rezultatele academice și cercetările realizate în cadrul Institutului, dar și din nevoia specialiștilor români și chiar europeni de a publica pe subiecte legate de relațiile biregionale dintre Europa și America Latină, viziuni europene asupra dezvoltării spațiului latino-american sau alte subiecte ce tratează problematica regională. În momentul aprației acestui jurnal academic în România nu exista nicio inițiativă dedicată exclusiv zonei Americii Latine și Caraibelor. Revista este deschisă contribuțiilor venite din partea unor medii teoretice diverse și nu arată o preferință față de o anumită abordare teoretică, metodologică sau epistemică.
Websiteisla.eu.com/revista-ejlas-reela

 

EUROPOLITY

Revista Europolity, al cărei prim număr a apărut în 2006, este editată de către Centrul de Studii Europene din cadrul DRIIE-SNSPA. Publicaţie bilingvă, aceasta este dedicată studiilor de guvernare europeană și vizează la capitolul contributori mai ales segmentul tinerilor cercetători cu preocupări în domeniu.

Websiteeuropolity.ro

 

MANAGEMENT DYNAMICS IN THE KNOWLEDGE ECONOMY (MDKE)

Publicația academică a Facultății de Management investighează cele mai recente evoluții pe tema managementului cu scopul de a promova dezvoltarea durabilă în toate domeniile științifice și practice. MDKE urmărește să încurajeze diversitatea de perspective și puncte de vedere exprimate de academicieni, profesori, cercetători, doctori și studenți, dar și practicieni.
MDKE cuprinde studii care să contribuie la dezvoltarea teoretică a domeniului, cercetări originale, versiuni revizuite ale documentelor de conferințe care nu au fost publicate, lucrări care aduc perspective noi pe subiecte vechi sau de cercetare empirică originală. MDKE este o publicație de tip open-access, cu double-blind review. În comitetul editorial sunt membri din universități internaționale, precum și specialiști recunoscuți din România.

Management Dynamics in the Knowledge Economy este indexată în 6 baze de date recunoscute de către ARACIS: DOAJ, EBSCO, Index Copernicus, ProQuest,  RePEc şi Ulrich’s.

Websitemanagementdynamics.ro

 

PERSPECTIVE POLITICE

Perspective Politice este o revistă a Facultății de Științe Politice, deschisă oricărei paradigme, model sau abordări curente în analiza și cercetarea politicului: de la analiză internă și internaţională până la teoriile alegerii raţionale și statistică matematică trecând prin etică și istoria gândirii politice. Este și motivul pentru care titlul acestei reviste folosește pluralul: perspectivele politice sunt firești într-o societate plurală, dialogică, reflexivă, deliberativă. Revista este indexată în Bazele de Date Internaţionale (BDI).

Websiteperspective.politice.ro

 

ROMANIAN JOURNAL OF COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS

Editată de Centrul de Cercetare în Comunicare al Facultăţii de Comunicare și Relaţii Publice, Revista Română de Comunicare și Relaţii Publice este o publicaţie academică de referinţă în domeniul știinţelor comunicării. Revista apare din anul 1999. În Revista Română de Comunicare și Relaţii Publice sunt publicate articole știinţifice de calitate care analizează critic literatura de specialitate sau care prezintă rezultatele cercetărilor în comunicare, mass-media, relaţii publice, jurnalism etc. Vizibilitatea internaţională și prestigiul publicaţiei sunt determinate de includerea în patru baze internaţionale de date știinţifice – EBSCO Publishing, ProQuest CSA, CEEOL și Index Copernicus. De asemenea, revista este recunoscută de Consiliul Naţional al Cercetării Știinţifice din România, fiind indexată în Bazele de Date Internaţionale (BDI).
Websitejournalofcommunication.ro

Contact: journal@comunicare.ro

 

ROMANIAN JOURNAL OF EVALUATION

Revista Română de Evaluare este un produs al Institutului de Evaluare de Politici Publice și Programe Europene înfiinţat sub egida Departamentului de Relaţii Internaţionale și Integrare Europeană din cadrul SNSPA. Revista este una bilingvă, cu articole și studii atât în limba română cât și în limba engleză și are o apariţie bianuală. Revista are drept scop oferirea unui spaţiu de manifestare pentru comunitatea academică și de practicieni, în vederea promovării cercetării aprofundate, a studiului și înţelegerii domeniilor de analiza precum și pentru dezvoltarea culturii de evaluare în spaţiul public. Revista este deschisă contribuţiilor venite din partea unor medii diverse, încurajând îmbinarea abordărilor teoretice cu cele empirice.

Websiteromanianevaluation.com/index.php/revista

 

ROMANIAN JOURNAL OF PUBLIC AFFAIRS

Revista “Romanian Journal of Public Affairs” este editată de Centrul pentru Afaceri Publice din cadrul Facultăţii de Administraţie Publică.
Revista este de tip open-acces destinată cercetătorilor, doctoranzilor, masteranzilor, studenților, practicienilor precum și altor categorii de cititori interesați de domeniul afacerilor publice. Articolele sunt evaluate conform sistemului dublu peer-review, cu scopul de a promova cercetarea interdisciplinară în guvernare, administrație publică, afaceri publice, politici publice, drept, economie și finanțe, urmând filosofia revistelor interdisciplinare internaționale. Articolele pot fi redactate in limbile engleza sau franceza.
Revista apare de două ori pe an, iar articolele pot fi trimise spre evaluare până la sfârșitul lunii martie, respectiv octombrie.

Websiterjpa.ro

 

ROMANIAN JOURNAL OF SOCIETY AND POLITICS (RJSP)

RJSP este o revistă academică de știinţe sociale publicată în engleză. A fost înființată în anul 2001 și este în mod curent editată de Facultatea de Științe Politice, cu sprijinul Fundației Proiectul pentru Educație Civică și Dezvoltare Academică. RJSP reprezintă un forum de dezbatere internațional și interdisciplinar pentru publicarea de articole de cercetare originale, de înaltă calitate, selectate pe baza sistemului peer-review, în domeniile: științe politice, studii europene, relații internaționale, studii de securitate. Alături de articole, RJSP publică și recenzii ale unor cărți recente și relevante în aceste domenii, precum și articole care fac recenzia unor cărți publicate pe o anumită temă (review articles). RJSP este o revistă indexată în Bazele de Date Internaţionale (BDI).
Websiterjsp.politice.ro

Contactrjsp@politice.ro

 

REVISTA SMART CITIES AND REGIONAL DEVELOPMENT

Revista Smart Cities and Regional Development (SCRD) a fost înființată în 2017, de echipa Grupului de cercetare “Dezvoltare și planificare urbană” din cadrul Facultății de Administrație Publică. SCRD se concentrează pe analiza orașelor inteligente în perspectivă comparată și acceptă, cu predilecție, articole care analizează și avansează soluții pentru implementarea și consolidarea guvernării inteligente, a politicilor de mediu inteligente și a soluțiilor de transport inteligent. Evaluarea impactului e-guvernării, a inovării sociale și a planificării și dezvoltării urbane pentru consolidarea democrațiilor locale reprezintă, de asemenea, un domeniul prioritar al Revistei. Smart Cities and Regional Development (SCRD) este indexată în următoarele baze de date internaționale: RePEc, Index Copernicus, CEEOL, SSRN, IDEAS, Google Scholar.

Websitescrd.eu

 

REVISTA SOCIETATEA REALĂ

Revista Societatea Reală a fost înfiinţată de către un grup de profesori și de cercetători de la Catedra de Sociologie din cadrul Facultății de Științe Politice. Revista își propune să ofere studii și analize asupra societăţii românești elaborate atât de reputaţi specialiști, cât și de tineri cercetători sau profesori. În revistă sunt reflectate în mod obiectiv procesele multiple ale vieţii cotidiene din societatea contemporană românească, oferind, totodată, atât specialiștilor un spaţiu de dezbatere și dialog, cât și publicului larg, aplecat spre cunoașterea și înţelegerea fenomenelor sociale, un instrument util pentru raportarea la lumea în care trăim.

Websitesocietateareala.com

 

SMART CITIES AND REGIONAL DEVELOPMENT OPEN ACCESS PUBLISHING

Smart Cities and Regional Development (SCRD) Open Access Publishing împreună cu inițiativele Smart-EDU Hub urmăresc promovarea discursului academic în jurul dezvoltării regionale durabile și al educației prin angajament colaborativ, interdisciplinar, promovând accesul echitabil la cunoaștere și încurajând inovarea.

Platforma reprezintă o întreprindere notabilă, care vizează promovarea unui discurs deschis, incluziv și informat referitor la problemele din jurul orașelor inteligente în rândul tuturor actorilor interesați. A fost concepută cu scopul de a stimula dezbaterea și analiza academică a diferitelor fațete ale vieții urbane din România și nu numai, folosind o abordare științifică multidisciplinară care abordează tendințele istorice, contemporane și viitoare, bazată pe principiile fundamentale ale guvernării democratice și aderării la reglementările statului.

Această inițiativă reprezintă un aspect integral al angajamentului SNSPA – Facultatea de Administrație Publică de a promova excelența academică, bursele inovatoare și cercetarea colaborativă în diverse domenii, în special cele referitoare la administrația publică, studiile urbane, dezvoltarea regională și educația. Prin valorificarea resurselor și a expertizei vaste, aceste inițiative urmăresc să contribuie în mod semnificativ la progresul cunoștințelor și înțelegerii în domeniile lor respective, încurajând în același timp parteneriate și colaborări semnificative între cercetători, practicieni, factori de decizie și publicul larg.

Website: scrd.eu

Facebook Pagelike Widget