Contactaţi-ne!

Admiterea la programele de studii organizate de SNSPA
E-mail: admitere@snspa.ro
Website: admitere.snspa.ro

Admiterea la studii de doctorat – Şcoala Doctorală
E-mail: doctorat@snspa.ro
Website: doctorat.snspa.ro
Telefon: +40 372 249 772

Vizite organizate de licee
E-mail: cecop@snspa.ro

Cazare, Decontarea abonamentelor – Serviciul Social
E-mail: social@snspa.ro
Telefon: +40 371 445 082

Mobilităţi Erasmus+
E-mail: erasmus@snspa.ro
Website: erasmus.snspa.ro

Sediul SNSPA: Bd. Expoziţiei, Nr. 30 A, Sector 1, Bucureşti

Etajul 8

Cabinet Rector

E-mail: rectorat@snspa.ro

Telefon: +40 372 249 771

Fax: +40 21 312 25 35

 

Direcţia Secretariat Şcolaritate

E-mail: directia.scolaritate@snspa.ro

 

Şcoala Doctorală

E-mail: doctorat@snspa.ro

 

Biroul ERASMUS+

E-mail: erasmus@snspa.ro

 

Relaţii Publice SNSPA

E-mail: relatii.publice@snspa.ro

 

Etajul 7

Facultatea de Ştiinţe Politice

E-mail: secretariat@politice.ro

Telefon: +40 372 249 776

Website: politice.ro

 

Etajul 6

Facultatea de Administraţie Publică

E-mail: decanat@administratiepublica.eu

Telefon: 0372 249 786

Website: administratiepublica.eu

 

Etajul 5

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

E-mail: accesează secțiunea Contact a website-ului comunicare.ro

Telefon: +40 372 249 777

Website: comunicare.ro

 

Etajul 4

Facultatea de Management

E-mail: edu@facultateademanagement.ro

Telefon: +40 725 888 939

Website: facultateademanagement.ro

 

Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană

E-mail: secretariat.driie@dri.snspa.ro

Telefon: +40 371 445 076

Website: dri.snspa.ro

 

Mezanin

Direcția de Informatică

E-mail: it@snspa.ro

 

Parter

Bibliotecă

E-mail: biblioteca@snspa.ro

Website: biblioteca.snspa.ro

 

CeCOP

E-mail: cecop@snspa.ro

Website: cecop.snspa.ro

 

Serviciul Social

E-mail: social@snspa.ro

Sediul SNSPA: Str. Povernei, Nr. 6, Sector 1, Bucureşti

Etajul 2

Direcţia Generală Administrativă

E-mail: secretariat.dga@snspa.ro

Telefon: +40 372 177 161

 

Direcția Juridic

E-mail: juridic@snspa.ro

Telefon: +40 371 445 080

 

Direcţia Economică

E-mail: directia.economica@snspa.ro

Telefon: +40 372 177 165, +40 0371 445 083

Program de lucru cu studenţii
Luni-Miercuri: 10:00-14:00

 

Direcţia Patrimoniu

E-mail: patrimoniu@snspa.ro

Telefon: +40 372 177 169

 

Direcția Control Intern

E-mail: dci@snspa.ro

Telefon: +40 721 370 201

 

Biroul Eliberări Diplome

E-mail: diplome@snspa.ro

Telefon: +40 372 177 118, +40 372 177 112

Program eliberări diplome
Luni – Joi: 13:00 – 15:00

Etajul 1

Direcţia Tehnic – Investiţii – Achiziţii Publice

E-mail: achizitii@snspa.ro

Telefon: +40 723 187 248

 

Direcția Resurse Umane – Salarizare

E-mail: resurse.umane@snspa.ro

Telefon: +40 372 177 180, +40 372 177 170