Proiecte

Prin intermediul mai multor sesiuni de validare, participanţii din instituţii publice, universităţi şi mediul de afaceri vor contribui la optimizarea acestui curriculum, a cărui finalizare este aşteptată pe parcursul acestui an.
Read more
Centrul de Studii Europene SNSPA lansează apelul pentru lucrări academice de specialitate ce abordează tematici conexe Agendei pentru Dezvoltare Durabilă 2030 și Strategiei Europa 2020.
Read more
În urmă cu un an, SNSPA,  în parteneriat cu UEFISCDI şi Camera de Comerț și Industrie a României, a dat startul unui proiect care a reprezentat o noutate pentru România – un accelerator de politici publice.
Read more
Un total de 19 focus-grupuri şi 63 de interviuri au fost realizate în cadrul acestui proces de cercetare, care a urmărit nu numai îmbunătăţirea conceptului, ci şi disponibilitatea instituţiilor de învăţământ superior de a acţiona la acest nivel.
Read more
Universitățile participante pot obține mini-granturi pentru implementarea activităților educaționale pe teme antreprenoriale și de inovare cu studenții, în valoare totală de 100.000 de lei.
Read more
Manifestarea s-a bucurat de participarea doctoranzilor în Stiințe administrative, a experților, cursanților și absolvenților Modulului Jean Monnet "EU - Diversity, Citizenship and Solidarity under Migration Pressure. From Learning to e-Learning", a masteranzilor și studenților din Facultatea de Administrație Publică (SNSPA).
Read more
Luni, 7 decembrie 2020, au început activitățile de predare aferente primului semestru al anului universitar 2020-2021, din cadrul proiectului ”Jean Monnet” EU – Diversity, Citizenship and Solidarity under Migration Pressure. From learning to e-learning / EU-DCS.
Read more
Proiectul a vizat informarea și conștientizarea publicului cu privire la rezultatele și beneficiile concrete ale fondurilor europene și ale politicii de coeziune în România.
Read more
Dezbaterea va urmări identificarea unor căi prin care SNSPA poate să vină în întâmpinarea nevoilor viitorilor studenți și studente, din toate mediile socio-economice, dar în special cele defavorizate.
Read more
În perioada 27- 29 noiembrie 2020, în cadrul celei de-a șaptea ediții a Conferinței Internaționale Law and Administrative Justice from an Interdisciplinary Perspective, vor fi prezentate lucrări în cadrul Working Group: Diversity, Citizenship and Solidarity under Migration Pressure.
Read more
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget
Twitter