Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană

Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană

Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană este domeniul fondator al SNSPA.

Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană a fost gândit în aşa fel încât sa asigure o strânsă legătură între pregătirea teoretică și practica executată în sfera politicii externe, de securitate sau apărare, dezvoltând soluții capabile să realizeze conexiunea dintre zona academică și cea de expertiză.
Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană organizează programe masterale în domeniul relațiilor internaționale, diplomației, studiilor de securitate și studiilor europene, care permit angajarea în domenii diverse, în spațiul public, dar și în cel privat. Corpul profesoral al Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană este format din cadre didactice cu o îndelungată expertiză în domeniul relațiilor externe, diplomație, instituții de securitate națională, organizații nonguvernamentale internaționale, reputați practicieni sau personalități ale vieții publice românești și europene.

Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană își leagă începuturile de fondarea universității noastre și în cei peste 20 de ani de existență a reușit să participe activ la formarea noilor elite românești, fie că ne referim la domeniul diplomatic, politic, economic sau alte segmente importante din viața „cetății”.

Absolvenții și cadrele noastre didactice și-au pus definitiv amprenta asupra universității și societății de astăzi. Suntem mândri că din comunitatea noastră academică fac parte, prin diverse activități și acțiuni, personalități de prim rang din țară și din străinătate. Masteratele DRIIE sunt concepute și derulate cu obiectivul strategic de a oferi cursanţilor competenţe esenţiale pentru o carieră de succes în aria profesională dinamică a relaţiilor internaţionale și integrării europene.

Filosofia noastră academică răspunde atât necesităţilor unei formări generaliste, cât și exigențelor presupuse de specializări tip nișă.

Departamentul a fost o structură academică vizionară și continuă să-și adapteze oferta educațională la noile cerințe și provocări ale unei societăți tot mai globalizate din care România face parte.

Oferta educațională:

Absolvenţii Departamentului de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană pot lucra în:

 • Instituţii publice centrale şi locale (administrație prezidențială, Parlament, ministere, ambasade etc.);
 • Instituţii internaţionale (UE, ONU, NATO, OSCE, Banca Monidială, Fondul Monetar Internaţional, Organizaţia Mondială a Comerţului etc);
 • Organizaţii non-guvernamentale;
 • Învăţământul superior şi cercetarea ştiinţifică;
 • Mass-media;
 • Mediul academic.

Absolvenţii Departamentului de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană sunt pregătiţi pentru a deveni:

 • Diplomaţi;
 • Negociatori;
 • Evaluatori ai politicilor şi programelor publice;
 • Experţi în atragerea fondurilor europene;
 • Mediatori ai conflictelor internationale;
 • Cercetători în relaţii internaţionale.
Facebook Pagelike Widget