CERCETARE

Cercetare

Aflată în permanentă dezvoltare, SNSPA şi-a propus să ajungă în viitorul apropiat în fruntea instituţiilor de cercetare din România care activează în domeniile asociate ştiinţelor guvernării şi să crească vizibilitatea cercetărilor desfăşurate de cadrele didactice din instituţie, la nivel european şi internaţional.

În cadrul SNSPA se desfășoară activităţi de cercetare în domeniile: știinţe politice, știinţe administrative, știinţe ale comunicării, relaţii internaţionale, management, sociologie și psihologie, aceste domenii fiind reprezentate și prin studii universitare de licenţă.

Activitatea de cercetare știinţifică din cadrul SNSPA contribuie la dezvoltarea cunoașterii și a abilităţilor de a pune în practică cunoștinţele teoretice, aduce rezolvare unor chestiuni care depășesc interesul academic și vizează mediul social, economic și politic, stimulează colaborările externe instituţiei și atrage surse de finanţare.

Alături de Școala Doctorală, componentele menite să stimuleze cercetarea știinţifică în cadrul SNSPA sunt: centrele de cercetare, contribuţiile individuale și colective ale cadrelor didactice și ale studenţilor la promovarea cunoașterii prin revistele academice editate de către facultățile instituţiei. Dincolo de acestea, publicațiile universitarilor noștri (cărți, lucrări de specialitate, articole academice, rapoarte de cercetare ș.a.), precum și intervențiile lor publice stau mărturie pentru activitatea de cercetare continuă desfășurată în universitatea noastră.

Centre de cercetare

Centrele de cercetare care funcționează în cadrul facultăţilor SNSPA

Citește mai mult

Reviste academice

European Journal of Latin American Studies. Europolity. Management Dynamics in the Knowledge Economy. Perspective Politice. Romanian Journal of Communication and Public Relations. Romanian Journal of Evaluation. Romanian Journal of Public Affairs. Romanian Journal of Society and Politics. Societatea Reală.

Citește mai mult

Biblioteca

Baze de date electronice. Sala de lectură. Catalog online. Centrul de Documentare Europeană

Citește mai mult

Proiecte

SIPOCA 9. SIPOCA 11. iSNSPA. Proiecte încheiate.

Citește mai mult

Facebook Pagelike Widget