Taxe SNSPA

Taxe

Anexă la Hotărârea Senatului nr. 38/2024

1.      Taxa de admitere IF/ID/IFR 80 lei / cont platformă
2.      Taxa de admitere doctorat 300 lei
3.      Taxa de admitere doctorat candidati straini non UE, SEE și Elveția 240 €
4.      Taxa de înmatriculare anul I 100 lei
5.      Taxa anuala de școlarizare – studii universitare de licență. (Decanatele vor avea politici speciale pt. a II-a specializare în SNSPA, precum și în stabilirea taxei anuale de școlarizare, stipulate în contractul de școlarizare) min. 2.200 lei
6.      Taxa repetare modul/disciplina este % din taxa de școlarizare (adică: [taxa anuală] I [nr. total credite pe an] x [nr.credite alocat disciplinei])
7.      Taxa anuală de școlarizare – studii universitare de masterat  (Decanatele pot stabili politici speciale, stipulate în contractul de școlarizare) min. 2.500 lei
8.      Taxa anuală de școlarizare – cursuri postuniversitare de formare continuă min.1.450 lei
9.   Taxa anuală de școlarizare IFR – studii universitare de masterat (Decanatele pot stabili politici speciale, stipulate în contractul de școlarizare) min. 2.000 lei
10.   Taxa modul psihopedagogic min.   800 lei
11.   Taxa școlarizare studenți străini non UE, SEE și Elveția (licență și masterat IF) 220 € / luna (9 luni)
12.   Taxa școlarizare studentistraini non UE, SEE și Elvetia (licență și masterat ID/IFR) 220 € I luna (3 luni)
13.   Taxa anuală de școlarizare studii universitare de masterat; al II-lea în cadrul SNSPA (taxa specială de 1/2 din taxa anuală se acordă la cererea studentului, la înmatriculare. Se aplică numai studenților care au absolvit un program de materat în SNSPA) 1.250 lei
14.   Taxa doctorat studenți străini non UE, SEE și Elveția 240 € / luna (9 luni)
15.   Taxa doctorat studenți români 7.000 lei I an
16.   Taxa susținere teza de doctorat 3.000 lei
17.   Taxa susținere teza de doctorat studenți străini non UE, SEE și Elveția 440 €
18.   Taxa de reexaminare (al Ill-lea examen) universitar sau examene diferență 40 lei
19.   Taxa de reexaminare (al Ill-lea examen) masterat 80 lei
20.   Taxa pentru mărirea notei (Decanatele pot aproba scutirea de taxă) 20 lei
21.   Taxa de repetare a examenului de finalizare a studiilor 200 lei
22.   Taxa susținere examen finalizare studii pentru studenții SNSPA aflați în regim cu taxă în anul terminal 200 lei min.
23.   Taxa de susținere examen finalizare studii pentru studenții din afara SNSPA 800 lei
24.   Taxa de sustinere examen finalizare studii studenți străini non UE, SEE și Elveția 220 €
25.   Taxa legitimație biblioteca (persoane străine de SNSPA,exclusiv studenții) 40 lei
26.   Legitimație transport, carnet de student, legitimație bibliotecă etc. (duplicat) 8 lei
27.   Taxa multiplicare programa analitică 20 lei + 0,3 lei /pag
28.   Taxa întârziere restituire cărți la bibliotecă (pt. fiecare 2 zile de întârziere) 4 lei
29.   Taxa pentru transfer din și în SNSPA 300 lei
30.   Taxa de reînmatriculare studenți români 300 lei
31.   Taxa de reinmatriculare sau transfer studenti străini non UE, SEE și Elvetia 200 €

Art. 2. Candidatii la studii universitare de masterat, absolvenți ai studiilor universitare de licență în SNSPA, sunt scutiți de taxa de admitere.

Art. 3. Candidații proveniți din casele de copii și plasament, cu cerințe educaționale speciale/dizabilități, copiii orfani de unul sau ambii părinți și românii de pretutindeni sunt scutiți de taxele de admitere și de înmatriculare.

Art. 4. Consiliile structurilor academice pot aproba reducerea taxelor, cu procentul stabilit pentru fiecare caz în parte, în situații speciale.

Facebook Pagelike Widget