Misiune și viziune

Misiune și viziune

Misiunea SNSPA este de a îmbina, într-un echilibru eficient şi constructiv, latura academică – reprezentând efectiv procesul de învăţământ – şi aspectele care vizează cercetarea ştiinţifică, specifică domeniilor sale de activitate. Aceste două direcţii de acţiune se fundamentează pe vocaţia europeană a SNSPA, identificabilă la nivelul valorilor asumate şi promovate, pe spiritul în care îşi structurează programele, pe cooperarea academică cu alte universităţi din lume, precum şi la nivelul aspiraţiilor către o recunoaştere academică şi ştiinţifică care să depăşească graniţele spaţiului naţional.

Misiunea academică a SNSPA este centrată pe asigurarea unui demers educaţional care vizează obţinerea performanţei la nivelul tuturor formelor de învăţământ propuse şi formarea elitei de specialişti în domeniile ştiinţelor politice, administrative, de comunicare socială şi economice. Astfel, accentul este pus cu precădere pe pregătirea studenţilor în acord cu formarea şi dezvoltarea principalelor competenţe stabilite ca standarde de pregătire la nivel naţional, în domeniile administraţiei publice, ştiinţelor politice, comunicării şi managementului şi relaţiilor internaţionale.

SNSPA își propune să:

 • creeze și să disemineze rezultate de cercetare cu relevanță internațională;
 • formeze lideri activi atât în sectorul profit, cât și în cel non-profit;
 • genereze schimbare socială și inovare educațională.

Rolul de inovator social, pe care ar trebui să și-l asume SNSPA, a reprezentat un laitmotiv al documentelor programatice care au fundamentat dezvoltarea strategică a universității, de la înființare până astăzi. Prin acest aspect, este asigurată continuitatea cu Misiunea SNSPA pentru perioada 2013-2020, misiune fundamentată pe trei dimensiuni importante:

 • activitatea de cercetare;
 • activitatea didactică;
 • integrarea rezultatelor de cercetare și a competențelor create.

Pentru realizarea misiunii SNSPA, au fost formulate obiective strategice pentru fiecare dintre cele cinci dimensiuni din Carta SNSPA:

 • dezvoltarea instituțională;
 • cercetare;
 • internaționalizare;
 • relația cu studenții;
 • relația cu mediul socio-economic.

Formularea obiectivelor strategice are la bază atât ideile formulate de studenții, cadrele didacte și absolvenții SNSPA, cât și Planul managerial al rectorului, Carta SNSPA, la care se adaugă prevederile legale actuale.

Principalele obiective strategice ale SNSPA, înscrise în Planul Strategic al SNSPA pentru perioada 2013 – 2020 sunt:

 • obiectiv instituțional 1. Eficientizarea activităților interne prin organizarea acestora prin procese și proiecte, în conformitate cu standardele internaționale în domeniu (PMI, PRINCE2, IPMA);

 • obiectiv instituțional 2. Consolidarea culturii calităţii academice în SNSPA, în contextul dezvoltării unor politici instituţionale de stimulare a originalităţii şi creativităţii, atât în actul didactic, cât şi în cel de cercetare;

 • obiectiv instituțional 3. Consolidarea comunicării și colaborării între cele cinci structuri ale SNSPA;
 • obiectiv instituțional 4. Menținerea transparenței decizionale prin informarea completă și corectă a tuturor factorilor interesați și prin inițierea periodică a unor procese interne de consultare publică;

 • obiectiv instituțional 5. Îmbunătățirea bazei materiale, IT și de documentare a SNSPA prin asigurarea resurselor materiale necesare desfășurării activităților didactice, de cercetare și administrative;

 • obiectiv instituțional 6. Consolidarea identității instituționale a SNSPA.
Platformă dedicată cercetătorilor
Facebook Pagelike Widget
Urmărește-ne pe Twitter