Burse pentru semestrul II, anul universitar 2019-2020

În perioada 24 februarie-13 martie 2020, studenţii SNSPA pot depune la secretariatele facultăţilor cererile şi dosarele pentru aprobarea burselor pentru semestrul II, anul universitar 2019-2020. Condiţia de obţinere a unei burse acordată de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), indiferent de categorie, este ca studentul să fie integralist.

 

Calendar

Depunerea cererilor și a dosarelor de bursă pentru sem. II 2019-2020: 24 februarie-13 martie 2020,
Analiza cererilor și a dosarelor de bursă de către Comisia de acordare a burselor pe facultate: 16-24 martie 2020
Afisarea listelor cu studenții beneficiari de bursă în sem. II 2019-2020: 25 martie 2020
Depunerea eventualelor contestații: 26-27 martie 2020
Analiza contestațiilor depuse de către Comisia de contestații a facultății: 30-31 martie 2020
Afisarea rezultatelor contestațiilor: 1 aprile 2020
Completarea formularului online cu datele necesare pentru virarea bursei: 26 martie-3 aprilie 2020

 

Bursele se atribuie studenţilor pe durata unui semestru al anului universitar, în conformitate cu structura anului universitar. Bursele se acordă şi pe perioada vacanţelor.

Detalii privind regulamentul de acordare a burselor, cuantumul burselor, bursele sociale şi cererile care trebuie depuse, aici.

Descarcă cererea

 

Burse de ajutor social
Studenţii integralişti a căror familie nu a realizat pe ultimele trei luni un venit lunar mediu pe membru de familie mai mare decât salariu minim brut pe economie îşi pot depune dosarul pentru acordarea unei burse de ajutor social.
În procesul de verificare a dosarelor sociale, comisiile de burse, din fiecare facultate, au dreptul să primească consiliere din partea Direcţiei Juridice a Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA).

Studenţii au obligaţia de a depune la dosarul de acordare a bursei sociale următoarele acte, în funcţie de situaţia în care se află solicitantul:

  • cerere personală de solicitare a bursei; (descarcă cererea pentru burse sociale şi ajutor social)
  • adeverinţă elev/student, pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;
  • copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte, la care se adaugă talonul de pensie de urmaş;
  • copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se completează cu adeverinţă/cupon privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia;
  • adeverinţă cu venitul realizat, de la fiecare membru de familie (pe ultimele 3 luni: noiembrie, decembrie, ianuarie);
  • adeverinţă de şomaj şi/sau ajutor social;
  • declaraţie notarială pe propria răspundere a solicitantului bursei că nu beneficiază de alte venituri, în afara celor declarate;
  • ultimul talon de pensie, în cazul în care părinţii sunt pensionari;
  • adeverinţă de la Administraţia Financiară din care să reiasă că nu există alte surse de venit, la nivelul familiei;
  • adeverinţă şi declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de bursă de la altă instituţie de învăţământ superior, dacă este cazul.

Salariul minim pe economie luat în calcul la analizarea dosarelor de bursă socială este 2230 lei brut sau 1346 lei net, în funcţie de adeverintele de salariu depuse la dosar.

 

Foto: Senivpetro – www.freepik.com

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget