Contribuția Statelor Socialiste din Europa de Est la Dreptul Penal și Umanitar Internațional după 1945

Contribuția Statelor Socialiste din Europa de Est la Dreptul Penal și Umanitar Internațional după 1945

Buget: 1.194.772 Lei
Sursa de finanțare: UEFISCDI, cod proiect: PN-III-P4-ID-PCE-2020-1337
Durata proiectului: 2021 – 2024

Descriere: Proiectul analizează rolul statelor comuniste din Europa Centrală și de Est în crearea dreptului penal și umanitar internațional după 1945. Examinăm contribuția blocului socialist în cinci domenii și impactul acestor inițiative în perioada Războiului Rece și după 1989: 1. criminalizarea regimului de Apartheid; 2. relația dintre companiile transnaționale și drepturile omului; 3. abolirea sclaviei și a muncii forțate; 4. protejarea patrimoniului cultural în zone de conflict; 5. dreptul umanitar și mișcările de guerillă. Proiectul studiază modul în care experții și guvernele comuniste au propus, negociat sau contestat o serie de convenții internaționale, precum și poziționarea acestor actori în raport cu omologii lor occidentali sau din „Lumea a treia” în construirea și controlul asupra sistemului global de drept internațional. Vom cerceta și adaptarea acestor tratate în dreptul național din România, Polonia și Republica Democrată Germană, inclusiv dezbaterile juridice și politice declanșate pe plan local în cele cinci domenii selectate. Aducând în prim-plan rolul Europei Centrale și de Est în context global, proiectul propune o nouă abordare în istoriografia dreptului internațional, depășind perspectiva dominantă actuală, care rămâne axată pe Occident. Proiectul inovează, de asemenea, cercetările privind Războiul Rece, fiind evidențiat impactul formator al Europei de Est asupra sistemului instituțional creat sub egida Națiunilor Unite.

Director de proiect: Lect.univ.dr. Raluca Grosescu
Pagina web a proiectului: sil.politice.ro

Facebook Pagelike Widget