Organizaţii studenţeşti

Organizaţii studenţeşti

*Conform Codului universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentelor şi studenţilor din SNSPA

Studenţii/studentele se pot asocia în structuri sau organizaţii studenţeşti potrivit prevederilor art.203 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Organizaţiile studenţeşti legal constituite au drept de acces în spaţiile universitare pentru a organiza proiecte pentru studenţi/studente sau pentru a derula activităţile interne, în afara orelor de curs şi a altor activităţi prestabilite.

SNSPA va depune toate eforturile pentru a asigura respectarea acestui drept.

SNSPA cooperează cu organizaţiile studenţeşti legal constituite şi se consultă cu acestea pentru aspectele privind dezvoltarea învăţământului superior.
Organizaţiile studenţeşti pot avea reprezentanţi/reprezentante în structurile de conducere ale SNSPA în următoarele condiţii:

  • Să fie legal constituite, conform legislaţiei în vigoare;
  • Să funcţioneze conform propriului Statut şi să nu încalce principiile Cartei SNSPA;
  • Să aibă cel puţin 75% din membri studenţi/studente din SNSPA;
  • Să fi avut cel puţin un an de activitate;
  • Să aibă sediul social în SNSPA sau în alte spaţii care însă nu aparţin şi nu sunt legate în mod determinant de membrii fondatori ai organizaţiei;
  • Să aibă un sistem decizional şi electiv democratic;
  • Să aibă, prin statut, principalul domeniu de activitate promovarea intereselor studenţilor/studentelor Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, precum şi respectarea şi promovarea prezentului Cod;

Orice alte criterii impuse prin Regulamentul de alegere a reprezentanţilor şi reprezentantelor studenţilor şi studentelor în structurile de conducere ale Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative.

Persoana desemnată să reprezinte asociaţia trebuie să aibă statut de student sau studentă al/a SNSPA. În momentul pierderii acestui statut mandatul încetează de drept.

O organizaţie studenţească nu poate desemna reprezentanţi sau reprezentante în consiliul unei structuri academice decât dacă minim o treime din membrii săi sunt studenţi/studente ai facultăţii respective.

Facebook Pagelike Widget