Masterat

Studii universitare de masterat

La masteratele SNSPA sunt aşteptaţi toţi cei care doresc să-şi dezvolte competenţe şi abilităţi necesare unei poziţii de top management în sectorul public sau privat, viitorii specialişti în comunicare şi publicitate care doresc dezvoltarea unei cariere în mediul international, profesionişti pregătiţi să îşi asume sarcini de brand manageri sau interesaţi în dezvoltarea unei cariere în managementul resurselor umane, experți și cercetători în domeniul științelor politice, al guvernării locale, centrale și europene și al dezvoltării societății civile, specialialiști în proiectare de cercetare avansată sociologică și antropologică și analiza datelor utilizând metode calitative, cantitative și mixte, inclusiv metode etnografice și vizuale, viitorii experţi în gestionarea proiectelor cu finanţare europeană sau în evaluarea de politici publice şi a programelor europene, toţi cei care sunt interesaţi de o carieră diplomatică, în domeniul studiilor de securitate şi diplomaţiei, sau cei interesaţi de construirea unei cariere academice şi de cercetare.

SNSPA are un portofoliu complex, format din peste 58 de programe de masterat, în domenii precum: științe politice, ştiinţe administrative, drept, ştiinţe ale comunicării, sociologie, relații internaționale şi management. Programele de masterat sunt proiectate atât pentru aprofundarea cunoştinţelor, dar şi în funcție de exigențele unui mediu socio-profesional dinamic, aflat într-o perpetuă schimbare.

Studiile universitare de master se finalizează prin susţinerea lucrării de disertaţie.

Continuă-ți studiile cu un program de masterat!

Consultă lista tuturor programelor de masterat ale SNSPA!

Programele de masterat sunt organizate la formele de învăţământ cu frecvenţă şi frecvenţă redusă, cu predare în limba română sau în limba engleză.

Analiza şi soluţionarea conflictelor
Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană

IF

Română

Antreprenoriat şi management strategic
Facultatea de Management

IF

Română

Antropologie
Facultatea de Ştiinte Politice

IF

Română

Brand management şi comunicare corporativă
Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

IF

Română

Communication and Advertising
Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

IF

Engleză

Communication and EU Affairs
Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

IF

Engleză

Comunicare audiovideo
Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

IF

Română

Comunicare managerială şi resurse umane
Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

IF, IFR

Română

Comunicare şi relaţii publice
Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

IF, IFR

Română

Development, International Cooperation and Humanitarian Aid
Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană

IF

Engleză

Dezvoltare Internațională și Migrație
Facultatea de Ştiinte Politice

IF

Română/Engleză

Digital Communication and Innovation
Facultatea de Comunicare și Relații Publice

IF

Engleză

Diplomaţie şi negocieri
Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană

IF

Română

Drept şi guvernare europeană
Facultatea de Administraţie Publică

IF

Română

Dreptul colectivităţilor locale
Facultatea de Administraţie Publică

IF

Română

Environmental Studies and Sustainable Development
Facultatea de Ştiinte Politice

IF

Engleză

European Politics and Society
Facultatea de Ştiinte Politice

IF

Engleză

Evaluarea politicilor şi a programelor publice europene
Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană

IF

Română

Guvernare şi societate
Facultatea de Ştiinte Politice

IF

Română

Integritate publică şi politici anticorupţie
Facultatea de Administraţie Publică

IF

Română

Labour Studies
Facultatea de Ştiinte Politice

IF

Engleză

Latin American Studies
Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană

IF

Engleză

Leadership şi comunicare politică
Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

IF

Română

Management and Digital Innovation
Facultatea de Management

IF

Engleză

Management și branding corporativ
Facultatea de Management

IF

Română

Management şi comunicare în afaceri
Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

IF, IFR

Română

Management şi guvernare
Facultatea de Ştiinte Politice

IF

Română

Managementul afacerilor publice
Facultatea de Administraţie Publică

IF

Română

Managementul proiectelor
Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

IF, IFR

Română

Managementul sectorului public
Facultatea de Administraţie Publică

IF, IFR

Română

Politică şi economie europeană
Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană

IF

Română

Politici publice şi integrare europeană
Facultatea de Ştiinte Politice

IF

Română

Politici, gen şi minorităţi
Facultatea de Ştiinte Politice

IF

Română

Programs and Investments Management
Facultatea de Management

IF

Engleză

Project Management
Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

IF

Engleză

Public Sector Management
Facultatea de Administraţie Publică

IF

Engleză

Publicitate
Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

IF

Română

Puterea executivă şi administraţia publică
Facultatea de Administraţie Publică

IF, IFR

Română

Relaţii internaţionale şi integrare europeană
Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană

IF

Română

Security and Diplomacy
Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană

IF

Engleză

Security and Technology
Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană

IF

Engleză

Social media şi marketing online
Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

IF

Română

Sociologie aplicată: devianță și ordine socială
Facultatea de Ştiinte Politice

IF

Română

Spaţiul public european
Facultatea de Administraţie Publică

IF, IFR

Română

Studii administrative europene
Facultatea de Administraţie Publică

IF, IFR

Română

Studii aprofundate de relaţii internaţionale şi integrare europeană
Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană

IF

Română

Studii Rome
Facultatea de Ştiinte Politice

IF

Română

Studii vizuale şi societate
Facultatea de Ştiinte Politice

IF

Română

Ştiinţe politice
Facultatea de Ştiinte Politice

IF

Română

Facebook Pagelike Widget