Post contractual vacant, Șef serviciu contabilitate, în cadrul Direcției Economice, pe perioadă nedeterminată | Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

Detalii legate de concurs, aici.

În urma îndeplinirii procedurii de selecție a dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată  a postului de șef serviciu contabilitate, Comisia de concurs stabilește următoarele:

 

Nr.crt Numele și prenumele

candidatului

Situație dosar înscriere candidat Observații
1 DRĂGOESCU FLORENȚA ELENA admis

 

Proba scrisă se va desfășura în data de  22.07.2019, ora 09 00, la sediul din str. Povernei, nr.6, București.

Va fi declarat admis candidatul care la proba scrisă va obține minim 50 de puncte, conform art. 28, alin.(3), lit a) din H.G. 286/23.03.2011.

Candidații  declarații admiși sunt  rugați să se prezinte  cu 15 minute înainte de începerea probei scrise, având asupra lor actul de identitate.

 

 

Comisia de concurs:

  • Director General Administrativ Adjunct Economic – Oana CHIRICA
  • Șef serviciu financiar  –  Lucia ȘERBAN CAȚICHI
  • Director RU-salarizare  – Steluța PĂTRU

 

 

 

Comments are closed.
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget
Twitter