Post contractual vacant, de Șef serviciu, din cadrul Facultății de Comunicare și Relații Publice, pe perioadă nedeterminată | Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

Detalii legate de concurs, aici.

 

În urma îndeplinirii procedurii de selecție a dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată  a postului de șef serviciu FCRP, Comisia de concurs stabilește următoarele:

 

Nr.crt Numele și prenumele

candidatului

Situație dosar înscriere candidat Observații
1 PETROI LORINA DANIELA admis

 

Proba scrisă se va desfășura în data de  23.07.2019, ora 09 00, la sediul din Bld. Expoziției, nr.30A, București.

Va fi declarat admis candidatul care la proba scrisă va obține minim 50 de puncte, conform art. 28, alin.(3), lit a) din H.G. 286/23.03.2011.

Candidații  declarații admiși sunt  rugați să se prezinte  cu 15 minute înainte de începerea probei scrise, având asupra lor actul de identitate.

 

 

Comisia de concurs:

  • Decan FCRP – prof.univ.dr. Alina BÂRGĂOANU
  • Prodecan FCRP  –  Univ.dr. Ion CHICIUDEAN
  • Director RU-salarizare  – Steluța PĂTRU

 

 

 

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget