Declarații de avere

Declarații de avere

Actele normative aplicabile privind:

  • Legea nr. 176 din 1 septembrie 2010 – privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative.
  • Legea nr. 144 din 21 mai 2007, republicata – privind infiintarea si organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate – dupa publicarea Legii nr. 176 /2010
  • Legea nr. 115 din 16 octombrie 1996 – declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, functionarilor publici si a unor persoane cu functii de conducere modificata si completata[1] prin:
  • Legea nr. 161/2003 – privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei[2]
  • O.U.G. nr. 24/2004 – privind cresterea transparentei în exercitarea demnitatilor publice si a functiilor publice, precum si intensificarea masurilor de prevenire si combatere a coruptiei[3]
  • H.G. nr.175 din 20 februarie 2008 – privind stabilirea modelelor registrului declaratiilor de avere si registrului declaratiilor de interese.
  • Ghidul de completare a declaratiilor de avere si interese.

Pentru mai multe informatii accesati siteul http://www.integritate.eu si portalul http://declaratii.integritate.eu.

Facebook Pagelike Widget