2 posturi contractual vacante, de îngrijitor, pe perioadă nedeterminată | Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

Detalii legate de concurs, aici.

În urma îndeplinirii procedurii de selecție a dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a posturilor de îngrijitoare, Comisia de concurs stabilește următoarele:

 

Nr.crt Numele și prenumele

candidatului

Situație dosar înscriere candidat Observații
1 MARIN RODICA admis
2 DROC ALEXANDRA respins Nu îndeplinește conditiile specifice de ocupare a postului (vechime pe post > 5 ani)

 

Proba unică (interviul)  se va desfășura în data de  05.12.2019, ora 10 00, la sediul din str. Povernei, nr. 6, sector 1, București.

Va fi declarat admis candidatul care la proba unică(interviul) va obține minim 50 de puncte, conform art. 28, alin.(3), lit a) din H.G. 286/23.03.2011.

Candidații  declarații admiși sunt  rugați să se prezinte  cu 15 minute înainte de începerea probei scrise, având asupra lor actul de identitate.

 

Comisia de concurs:

  • Director Gestiune Patrimoniu – Constantin MICU
  • Director RU-Salarizare – Steluța PĂTRU
  • Șef clădire – Florentin DICHIU

 

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget