#AlegeEducația

#AlegeEducația

Buget total proiect: 213.000 LEI (aprobat pe baza competiţiei CNFIS – FDI, 2022)

Domeniul strategic de finanţare: D1. Creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior

Durata proiectului: aprilie – decembrie 2022

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului vizează consolidarea incluziunii sociale prin măsuri integrate care urmăresc sporirea accesului la învățământ superior a elevilor din medii defavorizate și sprijinirea studenților aflați în risc de abandon universitar.

Director de proiect: Conf. univ. dr. Brîndușa Palade

Facebook Pagelike Widget