Planificare strategică privind consolidarea rezilienţei în faţa dezinformarii şi a ameninţărilor de tip hibrid

Planificare strategică privind consolidarea rezilienţei în faţa dezinformarii şi a ameninţărilor de tip hibrid

Cod proiect/MySMIS: 865/136668

 

Descriere:

Începând cu luna decembrie 2020, Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) implementează în calitate de partener împreună cu Ministerul Afacerilor Externe (MAE) – lider – proiectul „Planificare strategică privind consolidarea rezilienţei în faţa dezinformării şi a ameninţărilor de tip hibrid”.

Acest proiect a fost selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European, Axa Prioritară „Administrație publică și sistem judiciar eficiente“, cererea de proiecte IP 17/2019 (MySMIS: POCA/627/1/1/) „Sprijin pentru acțiuni de consolidare a capacității autorităților și instituțiilor publice centrale“, obiectivul specific 1.1. „Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standard comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP“.

Proiectul „Planificare strategică privind consolidarea rezilienţei în faţa dezinformării şi a ameninţărilor de tip hibrid” este prima inițiativă consolidată a unei instituții a administrației centrale pentru a analiza, sistematiza și simplifica sfera de reglementare specifică dezinformării și amenințărilor hibride. Proiectul își propune să abordeze nu doar o problemă a României, dar și să contribuie la operaționalizarea inițiativelor Comisiei Europene de identificare, analizare și gestionare a amenințărilor de tip hibrid și consolidare a rezilienței sociale în Statele Membre.

 

Obiectivul general al proiectului:
Consolidarea capacității MAE de a detecta, analiza și contracara fenomenul dezinformării online în domeniul afacerilor externe, respectiv de a anticipa, analiza și contracara acțiuni și fenomene de dezinformare și de a contribui la consolidarea rezilienței la nivel național în fața acestor amenințări.

 

Obiective specifice:

 1. Elaborarea și aprobarea la nivelul MAE a unei politici publice de răspuns la dezinformarea online în sfera de competență a MAE, inclusiv a planului de acțiune aferent;
 2. Elaborarea și înaintarea pe circuitul de avizare MAE a unei propuneri de act normativ pentru reglementarea măsurilor de răspuns coordonat la campaniile de dezinformare cu privire la domeniul afacerilor externe, în funcție de evoluțiile cadrului legislativ național;
 3. Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților personalului MAE în domeniul identificării riscurilor ce provin din fenomenul dezinformării, a tendințelor și modelelor în evoluție în acest domeniu, a utilizării instrumentelor de comunicare publică și strategică, creșterea rezidenței la dezinformare în mediul online, adoptarea unor practici și abilități esențiale pentru aplicarea metodologiilor de cooperare interdepartamentală și schimbului de informații cu parteneri din UE si NATO.

 

Rezultatele așteptate:

 1. Politică publică de răspuns la dezinformarea online în sfera de competență a MAE și planul de acțiune – elaborate și aprobate la nivelul MAE;
 2. Propunere de act normativ pentru reglementarea măsurilor de răspuns coordonat la propagandă și dezinformare cu privire la domeniul afacerilor externe – elaborată de MAE și înaintată pe circuitul de avizare;
 3. Cunoștințe și abilități îmbunătățite pentru personalul MAE în domeniul dezvoltării rezilienței ansamblului activităților de realizare a politicii externe la dezinformarea online, inclusiv în adoptarea unor metodologii și practici eficiente – dezvoltate și perfecționate.

 

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 11.870.066,66 lei, din care:

 • 9.968.940,49 lei asistență financiară nerambursabilă din FSE
 • 698.109,64 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național
 • 1.203.016,53 lei cofinanțarea eligibilă a beneficiarului

 

Durata de implementare: 30 luni

Anunț selecție posturi vacante pe perioadă determinată (12.01.2021)

 • În baza contractului de finanțare nr. 575/23.12.2020, a cererii de finanțare, cât și a procedurii de selecție experți aprobată la nivelul SNSPA, pentru implementarea activităților asumate de SNSPA sunt necesare selecția și contractarea unui număr de 15 experți, pe o perioadă determinată.Descrierea activităților, cerințele solicitate pentru fiecare poziție și conținutul dosarului de concurs sunt disponibile aici.
 • Dosarele de concurs se vor transmite prin email pe adresa: simona.luchian@comunicare.ro
 • Pentru selecția experților menționați se va avea în vedere următorul calendar de selecție:
  • 12 ianuarie – 14 ianuarie 2021 – depunere dosare online;
  • 15 ianuarie 2021-  evaluare dosare, selecție experți și afișare rezultate;
  • 18 ianuarie 2021– depunere contestații;
  • 19 ianuarie 2021-  afișare rezultate finale

Actualizarea graficului de desfășurare a procedurii de selecție (14.01.2021)

Pentru selecția experților menționați se va avea în vedere noul calendar de selecție:

 • 12 ianuarie – 18 ianuarie 2021 – depunere dosare online;
 • 19 ianuarie 2021-  evaluare dosare, selecție experți și afișare rezultate;
 • 20 ianuarie 2021– depunere contestații;
 • 21 ianuarie 2021-  afișare rezultate finale.

 

Rezultatele procedurii de selecție (19.01.2021)

În urma finalizării procedurii de selecție internă/externă, conform prevederilor contractului de finanțare nr. 575/23.12.2020 și a grilelor de evalure/selecție, componență echipei de implementare a proiectului ”Planificare strategică privind consolidarea rezilienței în fața dezinformării și a amenințărilor de tip hibrid”, POCA 865, cod SMIS 136668, este următoarea:

Expeți interni:

 1. Coordonator dezvoltare instituțională – Durach Flavia
 2. Coordonator științific – dezinformare – Bârgăoanu Alina
 3. Coordonator cercetare – Dobrescu Paul
 4. Coordonator rapoarte de analiza – Pîrvan Mirela
 5. Expert afaceri europene – Melenciuc-Ioan Ioana Roxana
 6. Expert politici publice – sfera dezinformării – Ciocea Mălina
 7. Expert planificare strategica în mediu international – Magdin Radu Gheorghe
 8. Asistent cercetare – Stroe Ligia Elena
 9. Expert conștientizare publică – Enache Marina
 10. Expert web și social media – Cheregi Bianca Florentina

Expeți externi:

 1. Expert combaterea fake news – Momoc Antonio-Roberto
 2. Expert platforme online – Zecheru Nicolae
 3. Expert new media – Stefureac Remus Ioan
 4. Expert inovare organizațională – Scutaru Adrian George

Menționăm că fiecare dintre candidati a fost analizat pe baza grilei de evaluare pentru fiecare post in parte conform criteriilor din anunț.

Comisia de selecţie a experţilor interni/externi, având următorii membri:

 1. Mihai Ghigiu- Prorector SNSPA
 2. Steluța Pătru – Expert Resurse Umane proiect
 3. Tatiana Cilincă – Responsabil financiar proiect
 4. Carmen Loredana Limbău – Expert monitorizare-raportare proiect
 5. Simona-Elena Luchian – Asistent coordonator activități proiect

Contestațiile se pot depune online la adresa simona.luchian@comunicare.ro, miercuri, 20 ianuarie 2021.

 

Rezultatele finale ale procedurii de selecție (21.01.2021)
Având în vedere că nu s-au înregistrat contestații cu privire la rezultatele selecției experților din cadrul proiectului ”Planificare strategică privind consolidarea rezilienței în fața dezinformării și a amenințărilor de tip hibrid”, POCA 865, cod SMIS 13666, conform procedurii de selecție internă/externă, rezultatele anunțate în data de 19.01.2021 rămân finale.

Anunț selecție posturi vacante pe perioadă determinată (25.03.2021)

În baza contractului de finanțare nr. 575/23.12.2020, a cererii de finanțare, cât și a procedurii de selecție experți aprobată la nivelul SNSPA, pentru implementarea activităților asumate de SNSPA sunt necesare selecția și contractarea unui număr de 2 experți, pe o perioadă determinată. Descrierea activităților, cerințele solicitate pentru fiecare poziție și conținutul dosarului de concurs sunt disponibile aici

 • Dosarele de concurs se vor transmite prin email pe adresa: simona.luchian@comunicare.ro
 • Pentru selecția experților menționați se va avea în vedere următorul calendar de selecție:
  • 26 – 31 martie – depunere dosare online
  • 1 aprilie 2021 –  evaluare dosare, selecție experți și afișare rezultate
  • 2 aprilie 2021 – depunere contestații
  • 5 aprilie 2021 –  afișare rezultate finale

 

Rezultatele intermediare ale procedurii de selecție (01.04.2021)

În urma finalizării procedurii de selecție internă, conform prevederilor contractului de finanțare nr. 575/23.12.2020 și a grilelor de evaluare/selecție, propunem următoarea completare/modificare la componența echipei de implementare a proiectului ”Planificare strategică privind consolidarea rezilienței în fața dezinformării și a amenințărilor de tip hibrid”, POCA 865, cod SMIS 136668:

 

Experți interni:

 1. Expert dezinformare digitală – Durach Flavia
 2. Coordonator dezvoltare instituțională – Vladu Loredana

 

Comisia de selecţie a experţilor interni a avut următorii membri:

 1. Mălina Iona Ciocea – Expert politici publice – sfera dezinformării proiect
 2. Steluța Pătru – Expert Resurse Umane proiect
 3. Tatiana Cilincă – Responsabil financiar proiect
 4. Carmen Loredana Limbău – Expert monitorizare-raportare proiect
 5. Simona-Elena Luchian – Asistent coordonator activități proiect

Contestațiile se pot depune online la adresa simona.luchian@comunicare.ro până pe data de 2 aprilie 2021, inclusiv.

 

Rezultatele finale ale procedurii de selecție (05.04.2021)

Având în vedere că nu s-au înregistrat contestații cu privire la rezultatele selecției experților din cadrul proiectului ”Planificare strategică privind consolidarea rezilienței în fața dezinformării și a amenințărilor de tip hibrid”, POCA 865, cod SMIS 13666, conform procedurii de selecție internă/externă, rezultatele anunțate în data de 01.04.2021 rămân finale.

Anunț selecție posturi vacante pe perioadă determinată (04.03.2022)

 • În baza contractului de finanțare nr. 575/23.12.2020, a cererii de finanțare, cât și a procedurii de selecție experți aprobată la nivelul SNSPA, pentru implementarea activităților asumate de SNSPA sunt necesare selecția și contractarea unui număr de 2 experți, pe o perioadă determinată. Descrierea activităților, cerințele solicitate pentru fiecare poziție și conținutul dosarului de concurs sunt disponibile aici.
 • Dosarele de concurs se vor transmite prin email pe adresa: simona.luchian@comunicare.ro
 • Pentru selecția experților menționați se va avea în vedere următorul calendar de selecție:
  • 07 – 11 martie 2022 – depunere dosare online
  • 15 martie 2022 – evaluare dosare, selecție experți
  • 16 martie 2022 – afișare rezultate
  • 17-18 martie 2022 – depunere contestații
  • 21 martie 2022 – afișare rezultate finale

 

Rezultatele intermediare ale procedurii de selecție (16.03.2022)

În urma finalizării procedurii de selecție internă, conform prevederilor contractului de finanțare nr. 575/23.12.2020 și a grilelor de evaluare/selecție, propunem următoarele completări/modificări pentru componența echipei de implementare a proiectului ”Planificare strategică privind consolidarea rezilienței în fața dezinformării și a amenințărilor de tip hibrid”, POCA 865, cod SMIS 136668:

 

Expert extern:

Nr. crt. Nr. înregistrare dosar Denumire poziție expert Rezultat
1 10.03.2022/POCA865_125 Expert analize percepție publică Admis

 

Expert intern:

Nr. crt. Nr. înregistrare dosar Denumire poziție expert Rezultat
1 09.03.2022/POCA865_124 Lector dezinformare Admis

 

Comisia de selecţie a experţilor a avut următorii membri:

 1. Mălina Iona Ciocea – Expert politici publice – sfera dezinformării proiect
 2. Steluța Pătru – Expert Resurse Umane proiect
 3. Mirela Pîrvan – Coordonator rapoarte analiză
 4. Carmen Loredana Limbău – Expert monitorizare-raportare proiect
 5. Simona-Elena Luchian – Asistent coordonator activități proiect

Contestațiile se pot depune online la adresa simona.luchian@comunicare.ro până pe data de 18 martie 2022, inclusiv.

 

Rezultatele finale ale procedurii de selecție (21.03.2022)

Având în vedere că nu s-au înregistrat contestații cu privire la rezultatele selecției experților din cadrul proiectului ”Planificare strategică privind consolidarea rezilienței în fața dezinformării și a amenințărilor de tip hibrid”, POCA 865, cod SMIS 136668, conform procedurii de selecție internă/externă, rezultatele anunțate în data de 16.03.2022 rămân finale.

Anunț selecție posturi vacante pe perioadă determinată (28.04.2022)

În baza contractului de finanțare nr. 575/23.12.2020, a cererii de finanțare, cât și a procedurii de selecție experți aprobată la nivelul SNSPA, pentru implementarea activităților asumate de SNSPA este necesară selecția și contractarea unui expert, pe o perioadă determinată. Descrierea activităților, cerințele solicitate pentru poziția vacantă și conținutul dosarului de concurs sunt disponibile aici.

Dosarele de concurs se vor transmite prin email pe adresa: simona.luchian@comunicare.ro

Pentru selecția expertului menționat se va avea în vedere următorul calendar de selecție:

 • 28 aprilie – 02 mai 2022 – depunere dosare online
 • 03 mai 2022 – evaluare dosare, selecție experți și afișare rezultate
 • 04 mai 2022 – depunere contestații
 • 05 mai 2022 – afișare rezultate finale

 

Rezultatele intermediare ale procedurii de selecție (03.05.2022)

În urma finalizării procedurii de selecție internă, conform prevederilor contractului de finanțare nr. 575/23.12.2020 și a grilei de evaluare/selecție, propunem următoarea completare/modificare pentru componența echipei de implementare a proiectului ”Planificare strategică privind consolidarea rezilienței în fața dezinformării și a amenințărilor de tip hibrid”, POCA 865, cod SMIS 136668:

 

Expert intern

Nr. crt. Nr. înregistrare dosar Denumire poziție expert Rezultat
1 02.05.2022/POCA865_141 Expert administrație publică Admis

 

Comisia de selecţie a experţilor a avut următorii membri:

 • Mălina Iona Ciocea – Expert politici publice – sfera dezinformării proiect
 • Steluța Pătru – Expert Resurse Umane proiect
 • Mirela Pîrvan – Coordonator rapoarte analiză
 • Carmen Loredana Limbău – Expert monitorizare-raportare proiect
 • Simona-Elena Luchian – Asistent coordonator activități proiect

Contestațiile se pot depune online la adresa simona.luchian@comunicare.ro până pe data de 4 mai 2022, inclusiv.

 

Rezultatele finale ale procedurii de selecție (05.05.2022)

Având în vedere că nu s-au înregistrat contestații cu privire la rezultatele selecției experților din cadrul proiectului ”Planificare strategică privind consolidarea rezilienței în fața dezinformării și a amenințărilor de tip hibrid”, POCA 865, cod SMIS 136668, conform procedurii de selecție internă, rezultatele anunțate în data de 03.05.2022 rămân finale.

Facebook Pagelike Widget