SIPOCA 862

Antet sipoca 609

Dezvoltarea unor instrumentate de analiza și intervenție la nivel comunitar pentru perioada de programare 2021-2027

Cod SIPOCA 862 / MySmis 136610

Fondul Social European

Programul Operațional Capacitate Administrativă

Cod apel: POCA/627/1/1/Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standard comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP

Titlu proiect: Dezvoltarea unor instrumentate de analiza si interventie la nivel comunitar pentru perioada de programare 2021-2027– MySmis 136610 / Cod SIPOCA 862

Contract: 559/16.09.2020

Beneficiar – Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Partener – Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA)

 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Elaborarea și operaționalizarea unor instrumente de analiză de date viabile, dinamice și fundamentate în vederea prioritizării intervențiilor la nivel comunitar în perioada 2021-2027.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Dezvoltarea unor instrumente standardizate prin care sunt indexate și clasificate, în funcție de nevoile socio-economice și necesitățile de intervenție, localitățile/unitățile administrativ teritoriale din România.
2. Operaționalizarea unui sistem uniform ce optimizează procesele decizionale la nivelul administrației publice.

 

Rezultate asteptate

R4: Aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în autoritățile și instituțiile publice centrale, inclusiv evaluarea ex ante a impactului realizat prin rezultatul de proiect RP1 Raport ”Harta zonelor marginalizate din România” realizat și diseminat.

Grup ținta

100 de persoane reprezentând personal din autoritățile și instituțiile publice centrale (personal de conducere și de execuție, înalți funcționari publici) și demnitari (ministru, ministru delegat, secretar de stat, subsecretar de stat și funcțiile asimilate acestora) cu atribuții relevante în domeniul intervențiilor finanțate din instrumente structurale.

Aceste persoane vor participa la cele 4 sesiuni de diseminare organizate în cadrul activității 4.

 

Data începere: 16.09.2020
Durata: 30 luni
Buget proiect: 5,151,780.57 lei
Nerambursabil: 4,673,387.13 lei
Contribuție proprie: 478,393.44 lei

Facebook Pagelike Widget