STEP UP

STEP UP – “Stepping up the European cooperation and communication among Public & Private organizations for the PROTECTION of posted worker’s rights”

Proiect finanțat prin Programul Uniunii Europene pentru Ocuparea Forței de Muncă și Inovare Socială („EaSI” – Axa Progress) 2014-2020, cu numărul acordului de finanțare: VS / 2019/0383.

 

Proiectul internațional STEP UP – “Stepping up the European cooperation and communication among Public & Private organizations for the PROTECTION of posted worker’s rights”, în cadrul căruia SNSPA este partener,este axat pe fenomenul detașării transnaţionale a lucrǎtorilor și are ca scop verificarea aplicării celor mai recente reglementări europene în domeniul migrației forței de muncă, comportamentul antreprenorial și rolul concret jucat de organismele de inspecție.

Step Up PROTECTION este gestionat de universități din 5 țări europene și se desfășoară în perioada 2020 -2021. Proiectul este coordonat de Universitatea din Parma, alături de partenerii săi Universitatea Catolică Portugheză (Portugalia), Universitatea din Granada (Spania), Universitatea din Vilnius (Lituania), Școala Națională de Studii Politice și Administrative (România). Step Up PROTECTION estefinanțat de Comisia Europeană (Programul Uniunii Europene pentru Ocuparea Forței de Muncă și Inovare Socială – „EaSI” – Axa Progresului) cu suma de 547.360 de euro.

Ideea proiectului pornește de la intervențiile recente ale legiuitorului european în domeniul detașării transnaționale: intervenții care vizează evitarea detașării cu costuri reduse a personalului în domeniul transnațional, cu forme de concurență periculoase  pentru muncitori detașați.

Tocmai ideea de prevenire a acestor strategii este punctul de calificare al sistemului inaugurat de directiva europeană 67 din 2014 și modificat astăzi într-un mod extins de directiva europeană 957 din 2018, care completează modelul de protecție bazat pe aplicarea către creditorul lucrărilor unora institutele specifice dreptului țării de destinație.

Proiectul își propune să verifice dacă și cum are loc întâlnirea dintre cele mai noi strategii europene de reglementare și comportamentul antreprenorial și care este rolul concret jucat de organismele de inspecție. Această dialectică între companii și organismele de inspecție angajate să asigure respectarea noului regulament european reprezintă, așadar, scenariul în care este inserat studiul, care, pornind de la o evaluare sistematică a directivelor și a regulamentului următor, va încerca să înțeleagă cum sunt acestea sau acestea vor fi implementate și aplicate în mod concret în diferitele țări membre.

Proiectul STEP UP desfășoară 3 tipuri de acțiuni:

  • EVIDENȚĂ: dezvoltarea cercetării comune
  • INFORMAȚII: noi instrumente informative
  • COOPERARE: implementarea unei căi de instruire, adresată inspectoratelor de muncă, partenerilor sociali

Principalele obiective sunt:

  • Analiza celor mai frecvente încălcări ale reglementărilor europene în ceea ce privește reglementarea în vigoare astăzi, astfel încât să existe proiecții cu privire la riscurile transgresiunii la noua directivă 957 din 2018, care va fi în curând implementată
  • Analiza regulamentului de transpunere a directivei europene 957 din 2018 (în prezent fiind aprobat sau deja adoptat), astfel încât, pe baza a ceea ce rezultă din sondajul empiric, să fie posibilă evaluarea soluțiilor sau propunerilor sistemelor naționale individuale în ceea ce privește obiectivul de a garanta un nivel adecvat de eficacitate a disciplinei comunitare
  • Identificarea și promovarea mecanismelor și instrumentelor care asigură informarea angajaților și a angajatorilor, atât în ​​țara de origine, cât și în cea în care sunt prestate serviciile, cu privire la drepturi și obligații
  • Activarea unui curs de formare transnațională care se adresează autorităților publice competente și partenerilor sociali, pentru a ilustra noile reguli privind detașarea transnațională și rolul și funcțiile care vor fi îndeplinite de Autoritatea Europeană a Muncii
  • Analiza impactului general și a consecințelor potențiale ale fenomenelor de transgresiune și dacă acestea pot afecta nu numai implementarea regulamentului european privind detașarea transnațională și atingerea obiectivelor sale de protecție a lucrătorilor, ci și concurența între companii.
Facebook Pagelike Widget