Examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior pentru funcţia de execuţie de tehnician II în cadrul Direcției Informatica

Direcția Informatică organizează examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior pentru funcția de tehnician.

Condițiile generale de participare la examen sunt cele prevăzute în H.G. nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și în OMEN nr. 5138/15.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual.

Condițiile specifice de participare la examen sunt:
– obținerea calificativului ”foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani.

Examenul se va desfăşura la sediul SNSPA din Str. Povernei, nr. 6, în data de 12.02.2020, ora 10.00 – proba scrisă( Punctaj minim 50 puncte).

 

BIBLIOGRAFIE:
Networking
A. Tanenbaum, Reţele de calculatoare (ediţia a patra), Byblos, Tg.Mureş, 2003
R. Stevens, B. Fenner, A. Rudoff, UNIX Network Programming Volume 1, Third Edition: The Sockets Networking API, Addison Wesley, 2003
S. Buraga, G. Ciobanu, Atelier de programare în reţele de calculatoare, Polirom, Iaşi, 2001:
D. Comer, Internetworking With TCP/IP, vol.I: Principles, Protocols, and Architecture (2nd edition), Prentice Hall, New Jersey, 1991
D. Comer, D. Stevens, Internetworking with TCP/IP: vol.III: Client-Server Programming and Applications, Prentice Hall, New Jersey, 1993
S. Androutsellis-Theotokis, D. Spinellis, A Survey of Peer-to-Peer Content Distribution Technologies, ACM Computing Surveys, 36(4):335-371, December 2004
K. Ross, D. Rubenstein, P2P Systems, Tutorial, 2004
M. Mallick, Mobile and Wireless Design Essentials, John Wiley & Sons, 2003
S. Raab et al., Mobile IP Technology and Applications, Cisco Press, 2005
R. Stevens, TCP/IP Illustrated, Volume 2: The Implementation, Addison-Wesley Longman, 1995
J. Martin, J. Leben, TCP/IP Networking, Prentice Hall, New Jersey, 1994
Linux
D. Acostachioaie: Administrarea si configurarea sistemelor Linux (Editia a II-a), Iasi, Polirom, 2003
D. Acostachioaie: Securitatea sistemlor Linux, Iasi, Polirom, 2003
Christian Benvenuti: Understanding Linux Network Internals, Sebastopol, O’reilly Media, Inc, 2005
O. Kirch, T. Dawson: Linux Network Administrator’s Guide, 2nd Edition, O’Reilly & Associates, Inc, 2000
C. Hunt: Linux Network Servers, SYBEX Inc., Alameda, 2002
G. Mourani: Securing and Optimizing Linux: The Ultimate Solution, Open Network Arhitecture Inc., 2001

 

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget